Медіа про Програму:
Школа – осередок демократії в суспільстві. Автор: Віктор Громовий

Нова школа за три роки: як українські школярі і вчителі будуватимуть демократію

Демократія на «відмінно»

Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» спрямована на підтримку системних демократичних реформ шкільної освіти в Україні

Мета Програми
  • підтримка розробки нових навчальних програм, спрямованих на розвиток громадянських компетентностей;
  • зміцнення шкільної автономії, децентралізація шкільного врядування та демократизація освітнього процесу;
  • доступ до нових навчальних онлайн-ресурсів для розвитку громадянських компетентностей;
  • професійний розвиток для вчителів через підсилення спроможності обласних інститутів; післядипломної педагогічної освіти та релевантних ГО;
  • підтримка діалогу між освітянами з різних регіонів;
  • сприяння розробці освітньої політики

Програма працює за такими напрямками:

Демократична школа: Демократизація та посилення інституційної проможності шкіл в умовах автономії та децентралізації врядування (мережа з 240 шкіл по всій Україні) – підтримка демократизації освітнього процесу, встановлення демократичного врядування та розвиток сприятливого шкільного середовища, заохочення співпраці між школами та встановлення партнерських зв’язків з місцевою громадою.

Демократична школа: Розробка й пілотування матеріалів й інструментів для формування й оцінювання громадянських компетентностей у 5-9-х класах у контексті нової української школи з метою наскрізної інтеграції громадянської освіти у нові навчальні програм.

Демократична школа: Інтернет-ресурси для розвитку громадянських компетентностей – передбачає розробку нових онлайн-матеріалів для вчителів (доступ для всіх 460 000 вчителів) та розробку масових відкритих онлайн курсів для педагогів.

Демократична школа: Розробка освітньої політики та забезпечення якості освіти – обмін передовим досвідом між експертами та представниками освітньої політики України, Норвегії, Грузії та Молдови.

Демократична школа: Розвиток громадянських і соціальних компетентностей у системі підготовки вчителів в Україні – пілотний проект (грудень 2017 – червень 2018) за участі представників трьох ключових педагогічних вузів України.

Загальношкільний підхід до розвитку громадянських компетентностей:

  • Наскрізна інтеграція громадянської освіти у всі предмети.
  • Орієнтація навчально-виховного процесу на розвиток громадянських компетентностей.
  • Партнерські стосунки між закладом освіти, батьками та громадою, залу-чення усіх до прийняття рішень.
***
У 2016 в Україні стартувала системна реформа загальної середньої освіти. Команда реформаторів прагне докорінно змінити чинну систему, наблизити українські школи до успішних європейських та світових зразків. Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа» покликана підтримувати новаторства, викладені в концепції «Нова українська школа» та Законі України «Про освіту» (2017), посилюючи інституційну спроможність шкіл, допомагаючи демократизації освітнього середовища та розвитку наскрізної громадянської компетентності.
Програму реалізовує Європейський центр ім. Вергеланда (Осло, Норвегія) за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Радою Європи, БО «Центр освітніх ініціатив» та ІСАР «Єднання». Програмна діяльність ґрунтується на Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та з прав людини, ухваленій Рекомендацією CM/Rec(2010), і відповідає пріоритетам Плану дій Ради Європи для України на 2015–2017 роки.