TEWC CoE 2 correct 

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

SCHOOLS FOR DEMOCRACY. PROJECT REPORT 2017-2019

Файл - англійською: Завантажити файл...

Вступ (українською нижче)

In 2016, Ukraine embarked on the most comprehensive educational reform in its history as an independent state, proclaiming the building of the New Ukrainian School (NUS). NUS as a policy concept defined the place that the school is to take in the education of Ukrainian citizens – critically thinking, innovative, valuing and respecting dignity and the rights of people. The schools that are to educate these new citizens need to become inclusive and democratic in every aspect of their activities - teaching and learning, governance and cooperation with the community.

Having a vast expertise in the area of education for democratic citizenship and human rights education, the European Wergeland Centre (EWC) has been a partner of the Ministry of Education and Science (MoE) of Ukraine since the very beginning of the reform. EWC contributes to the development and implementation of key policy documents, facilitating the reform in the country in line with key principles of Education for Democratic Citizenship and Human Right Education (EDC/HRE).

The following report summarizes the EWC’s work in Ukraine in 2017 – 2019 in terms of the programme “Schools for Democracy: Supporting Education Reforms in Ukraine”. The first 3 years of programme activities resulted in many achievements, as well as the lessons learnt that are to demonstrate the perspectives of the programme in the future. The report was tailored by the programme’s team for donors and programme partners, but it contains the information relevant for all stakeholders.

The report has two main aims. Firstly, along with numerical data, the report offers the analysis of the main results in terms of the core programme elements – policy contribution, development of expertise and materials, democratization of schools, as well as internal programme development in the area of communication, partnerships, monitoring and evaluation. Secondly, the report gives an overview of the programme evolution during its first three years of implementation and clarifies the logic behind the programme development. The report concludes with the perspectives of the programme in the future.

Вступ (переклад українською)

У 2016 році Україна приступила до найбільш всеосяжної освітньої реформи за часів незалежності, проголосивши розбудову Нової української школи (НУШ). НУШ як концепція освітньої політики визначила місце, яке школа має зайняти у вихованні громадян України - критично мислячих новаторів, що цінують та поважають гідність та права людини. Школи, які мають навчати цих нових громадян, мають бути інклюзивними та демократичними в усіх аспектах діяльності - викладанні та навчанні, управлінні та співпраці з громадою.

Маючи широкий досвід у галузі освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, Європейський центр Вергеланда (ЄВЦ) є партнером Міністерства освіти і науки (МОН) України з самого початку реформи. ЄВЦ сприяє розробці та впровадженню ключових політик, сприяючи реформам у країні відповідно до основних принципів освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини (ОДГ / ОПЛ).

Наступний звіт підсумовує роботу ЄВЦ в Україні у 2017 - 2019 роках в рамках програми «Демократична школа: підтримка освітніх реформ в Україні». За перші 3 роки діяльності Програма досягла значних результатів, а також отримала висновки, які мають продемонструвати перспективи на майбутнє. Звіт був розроблений командою програми для донорів та партнерів програми, але він містить інформацію, що стосується всіх зацікавлених сторін.

Звіт має дві основні цілі. По-перше, водночас із числовими даними, пропонується аналіз основних результатів Програми за її компонентами - розробка політик, розвиток експертизи та матеріалів, демократизація шкіл, а також внутрішній розвиток програми у сфері комунікації, партнерства, моніторингу та оцінки. По-друге, звіт оглядає розвиток програми протягом перших трьох років упровадження та пояснює логіку її розвитку. Звіт завершується аналізом майбутніх перспектив Програми.

 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

logos foot 2024

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив”, Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” та Благодійним фондом "SaveEd" за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom coi whitesavED logo white transparent

© 2024 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда