ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Дзеркало прав людини

Під час виконання даної вправи учні/учениці знаходять спільне та відмінне в двох документах, які  відображають статті “універсальної” декларації про права людини, ознайомлюються із статтями Загальної декларації прав людини.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: П'ЯДИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ СТЕПАНА МЕЛЬНИЧУКА П'ЯДИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: Французька революція кінця XVIII ст. (ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН)
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Ознайомити учнів/учениць із загальною Декларацією прав людини.
Форма/метод роботи: робота у парах
Ключова складова громадянської компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

Учень/учениця:

 • може визначити схожість та розбіжності між новою та вже відомою інформацією;
 • може зробити висновки, базуючись на аналізі інформації;
 • здатен/-а використовувати більше одного джерела інформації при ухваленні рішень;
 • відстоює думку про те, що права людини необхідні кожній людині для гідного життя;
 • здатен/-а ефективно та з повагою працювати з іншими людьми.
Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

 • може обґрунтувати судження про історичне значення Декларації прав людини і громадянина;
 • може оцінити, що є важливим для розуміння прав людини.
Тривалість вправи: 25 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Проводьте вправу під час вивчення теми “Початок Великої французької революції кінця XVIII ст.”

Перший етап (підготовчий - 2-3 хвилини)

Перегляньте відеоролик (Додаток 2). Роздайте учням/-ницям статті (Додаток 1) для роботи в парах. 

Другий етап (робота в парах -10 хвилин)

Попросіть учнів/-ениць протягом 7 хвилин ознайомитись зі змістом двох документів і знайти в них спільне (зміст статей), виписавши номери статей у зошит за табличкою (одна робота на двох) (див. зразок Додаток 1) та відмінне (які статті з’являються пізніше). Також попросіть учнів/-ениць знайти відповіді на такі питання: 

 •  Хто, за документами, вважався джерелом верховної влади?
 • Які невід’ємні природні права проголошувалися в документах?

Третій етап (обговорення (дебрифінг) - 10 хвилин)

 • Що ви відчували, коли брали участь у вправі?
 • З якими складнощами ви зіткнулися під час виконання задань?
 • Чи є щось, із чим би ви хотіли поділитися зараз?
 • Як ви домовлялися в парі?
 • Ррокоментуйте свої роботи, назвіть спільні статті, відмінні. Чим це можна пояснити, що є спільне і відмінне?
 • Унаслідок яких подій були написані ці два важливі документи? Чому люди борються за свої права? З ким люди борються за свої права?
 • Які висновки, на вашу думку, про права людини та їх закріплення в документах можна зробити?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці розуміють, що права людини є невід’ємною складовою життя людини незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або інакше обмеженою у своєму суверенітеті. І держава виступає гарантом прав людини.

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:
 • Освітня збірка: Усі різні – усі рівні. Ідеї, ресурси, методи і вправи для неформальної міжкультурної освіти молодих людей та дорослих, - 3тє видання, 2016 (вправа "Пошук подібності та виявлення різноманіття" с.162).
 • Всесвітня історія: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. — Х. : Вид-во «Ранок», 2017.
 • Загальна декларація прав людини (стислий виклад). Режим доступу: https://bit.ly/36Mw0R5
 • Відеоролик «Декларація прав людини кожне слово оплачене жертвами». Режим доступу:  https://bit.ly/3Bhecvz
Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Роздруковані статті Загальної декларації прав людини (один аркуш А4 на двох учнів/-ениць), підручники з всесвітньої історії (статті із “Декларації прав людини і громадянина” 1789 р.), ноутбук, проектор або ж мобільні телефони з доступом до інтернету, щоб діти могли переглянути відеоролик
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда