ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Іван Мазепи - герой чи зрадник?

Ця вправа допомагає учням/ученицям висловити різні погляди на діяльність історичної постаті Івана Мазепи через обговорення в групах.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: школа I-III ступенів 292 імені гетьмана України Івана Мазепи
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: Гетьманщина за правління Івана Мазепи. Іван Мазепа - герой чи зрадник?
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Аналізуючи на основі історичних фактів та джерел позитивні та негативні риси діяльності Івана Мазепи, формувати вміння поважати іншу думку, відстоювати власну.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Громадянська свідомість
Додаткова/і складова/і компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- виявляє готовність взаємодіяти та працювати з іншими людьми;

- співпрацює з іншими людьми заради спільних інтересів;

- користується більше ніж одним джерелом інформації перед ухваленням рішення;

- здатен/-а критично роздумувати над минулим досвідом із метою забезпечення прогресу у майбутньому.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- знає дату укладення угоди між Іваном Мазепою і Карлом ХІІ;

- розуміє Гетьманщину другої половини ХVII – початку ХVIIІ ст. як місце змагань за зміцнення інститутів держави і збереження державного суверенітету;

- може розташувати в хронологічній послідовності відомості про змагання українців за зміцнення інститутів держави і збереження державного суверенітету в  гетьманування Івана Мазепи;

- може визначити причини і наслідки військово-політичного виступу Івана Мазепи;

- може обґрунтувати власні судження про діяльність козацьких гетьманів.

Тривалість вправи: 25 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Крок 1. До початку вправи намалюйте на дошці “лінію часу” від 1639 (дата народження гетьмана Івана Мазепи) до 1709 (дата смерті гетьмана).

Крок 2. Попросіть учнів/учениць пригадати основні події з життя гетьмана І. Мазепи.

Крок 3. Визначивши події, поясніть учням/ученицям, що вони мають позначити їх на “лінії часу” крейдою, вказуючи рік цієї події та коротко розповісти про неї.

Крок 4. Об'єднайте учнів/учениць у 2 групи та дайте кожній групі аркуш з певним твердженням:”Іван Мазепа - зрадник” чи “Іван Мазепа - герой”,  а також маркер.

Крок 5. Учасників/учасниць першої групи попросіть записати аргументи позитивної діяльності гетьмана, учасників/учасниць другої групи - негативної;

Крок 6. Запропонуйте командам обмінятися аркушами,переглянути результати дослідження та узагальнити інформацію.

Крок 7. Запропонуйте учням/ученицям визначитись зі своєю позицією.

Крок 8. Проведіть обговорення :

  • Які моменти у вправі були для вас найбільш емоційними?
  • Який факт з життя Івана Мазепи був для вас відкриттям?
  • Чи вдалося вам дійти спільної згоди щодо ролі Івана Мазепи в історії нашої держави? Що цьому сприяло?
  • У чому переваги, або, можливо, недоліки зміни позиції в неоднозначній ситуації?
  • Чого вас навчила ця вправа? Які отримані вміння можна застосувати в реальному житті?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці усвідомлюють, що перед тим, як робити висновок, важливим є детальне вивчення та аналіз історичного матеріалу, що за кожною дією йде наслідок, що очолювати державу - це величезна відповідальність. Діти вчаться використовувати аргументи для підтвердження власної думки.

Використані джерела:
  • Рамка компетентностей для культури демократії, том 2.
  • Освітня збірка: Усі різні – усі рівні. Ідеї, ресурси, методи і вправи для неформальної міжкультурної освіти молодих людей та дорослих, - 3тє видання, 2016.
  • TASKs for democracy 2nd edition. Український переклад: Наскрізні компетентності для демократії. Видання друге. Європейський центр ім. Верґеланда, травень 2019.
Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Підручники, аркуші, маркери.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда