ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Гра з картинками

Під час виконання вправи учні та учениці знаходять картинки, які відображають статті Європейської Соціальної Хартії та аналізують проблеми зайнятості населення.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 8
Предмет: Географія
Тема уроку/години спілкування: Зайнятість населення в світі й Україні. Проблеми зайнятості населення.
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Підвищити поінформованість про значимість прав людини в повсякденному житті, аналізуючи проблеми зайнятості населення
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Знання та критичне розуміння світу
Додаткова/і складова/і компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:

Учень / учениця:

- може пояснити значення базових правових понять, зокрема справедливості, рівності, необхідності дотримання законів і нормативних актів та верховенства права;

- може критично осмислювати проблеми в царині прав людини, що постають у його/її громаді та суспільстві;

- може порівняти різні ідеї, коли роздумує над певною темою.

Навчальні результати з програми навчання:

 Учень / учениця:

- усвідомлює важливість знань про трудові ресурси і зайнятість населення для соціально-економічного розвитку;

- оцінює соціальні проблеми, значення високого рівня професійної компетентності трудових ресурсів для подальшого господарського розвитку.

Тривалість вправи: 20 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. Прикріпіть фотокартки (додаток 1) на дошку.
 2. Ознайомте учнів/учениць із статтею з Європейської Соціальної Хартії (розділ «Зайнятість») і запишіть її на дошці / фліпчарті.

(Краще попередньо їх надрукувати, а потім прикріпити на дошці).

Європейська Соціальна Хартія (розділ «Зайнятість»)

Свобода роботи

 1. Право на заборону примусової праці;
 2. Заборона на роботу дітей віком до 15 років;
 3. Спеціальні умови праці для дітей від 15 до 18 років;
 4. Право заробляти собі на життя вільно обраним заняттям.

Справедливі умови праці

 1. Економічна і соціальна політика, спрямована на забезпечення повної зайнятості;
 2. Доступ до роботи для людей з інвалідністю;
 3. Справедливі умови роботи щодо заробітної плати та робочого часу;
 4. Захист у разі звільнення;

Колективні права

 1. Свобода створення профспілок та організацій роботодавців, щоб захистити економічні та соціальні інтереси; індивідуальна свобода, щоб вирішити, чи до них приєднатися чи ні;
 2. Право на страйк.

3. Об’єднайте учнів/учениць у п’ять груп (можна це зробити  за назвами професій).

4. Поясніть, що працюючи в групах, учні/учениці мають з’єднати фотокартки і права та свободи. Кожна група працює над своїми статтями:

 • група №1 - "Свобода роботи" ( права 1, 2);
 • група №2 - "Свобода роботи" (права 3, 4);
 • група №3 - "Справедливі умови праці" (права 1, 2);
 • група №4 - "Справедливі умови праці" (права 3, 4);
 • група №5 - "Колективні права".
 1. Попросіть кожну групу презентувати свою роботу, прикріплюючи фотокартки під кожним правом. Наприклад, до "Право на заборону примусової праці" можна обрати картки №1, 2 тощо.

        6. Проведфть дебрифінг:

 • Які з прав/свобод про роботу вас найбільше зацікавила? Чому?
 • Які фотокартки обиралися найчастіше? Що було особливого на цих зображеннях?
 • Які види робіт виконують діти у нашій місцевості? Чи можуть такі роботи порушувати права дитини?
 • У яких сферах господарства може бути задіяне населення нашого регіону?
 • Як пов’язана зайнятість населення з правами людини?
 • Які права гарантує держава у сфері зайнятості працездатному населенню?

До уваги педагога/-ині!

Держава у сфері зайнятості працездатному населенню у працездатному віці гарантує:
- вільне обрання місця застосування праці та виду діяльності, вільний вибір або зміну професії;
- захист від дискримінації у сфері зайнятості , необґрунтованої відмови у найманні на роботу і незаконного звільнення;
- безплатне сприяння державною службою зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти;
- безплатне навчання безробітних новим професіям, перепідготовку в навчальних закладах або в системі державної служби зайнятості;
- виплату безробітним в установленому порядку допомоги по безробіттю;
- соціальний захист у разі настання безробіття.

Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні‌/учениці ‌усвідомлюють, що праця посідає важливе місце у житті. Праця не тільки надає засоби до існування, але також сприяє індивідуальному розвитку та зміцнює населення і суспільство в цілому. Однак не кожний вид роботи сприяє особистісному і професійному розвитку; тільки належна робота може забезпечити гідний спосіб життя. Право на працю - це людський привілей, під яким найчастіше розуміють соціальні та економічні права. Право на працю передбачає дещо більше, ніж можливість працювати.

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:
 1. Посібник з освіти дітей правам людини «Компас». Вправа «Гра з картинками» - URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/playing-with-pictures
 2. Європейська Соціальна Хартія. Розділ зайнятість - URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/european-social-charter
 3. Посібник з освіти дітей правам людини «Компас». Праця - URL: https://www.coe.int/uk/web/compass/work 
Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: 1.Фотографії для цієї діяльності повинні показати різні види зайнятості населення. Пам’ятайте про необхідність перевірки авторських прав на фотокартки, які ви хочете використовувати. 2. Картки з назвами статтей із Європейської Соціальної Хартії (розділ «Зайнятість») 3.Скотч
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда