ewc ce

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Кола на воді

Вправа сприяє усвідомленню цінності свободи в житті людини і суспільства, демонструючи на прикладі постаті Б.Хмельницького важливість громадянської активності та відповідальності. Цю вправу доцільно провести у заключній частині уроку, як рефлексію, узагальнення. Уплести в канву історії боротьби українського народу за свої права і свободи, сучасне бачення цієї проблеми, для окремої людини і суспільства.

П.І.Б. автора: Бученко Лариса Богданівна
E-mail автора: buchenko66@gmail.com
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Полонської міської ради ОТГ Хмельницької області
Предмет: історія
Тема уроку/години спілкування: Початок національно-визвольної війни українського народу у середині 17 ст.
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Показати цінність свободи людини в різні історичні епохи. Навчати вмінню швидко визначати різні фактори, які сприяли тому, що люди боролися за свої права
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Аналітичне та критичне мислення, Вміння слухати та спостерігати, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

Учень / учениця:

- мотивує інших учнів до вирішення завдань; 

- ділиться власними думками та ідеями; 

- стверджує, що права людини завжди слід відстоювати і захищати;

- співпрацює з іншими людьми заради спільних інтересів;

- може визначити схожість та різницю між новою та вже відомою інформацією;

- здатен/-на визначати причинно-наслідкові зв’язки в матеріалі, які аналізує.

- співпрацює в команді.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень / учениця уміє:

- швидко аналізувати потрібну інформацію;

- визначати причини та передумови;

- виділяти головне та другорядне;

- знає фундаментальні права та свободи людини;  розуміє цінності свободи.

Тривалість вправи: 20 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

1.     Для проведення вправи об’єднайте учнів у 5 груп-кіл. Для цього запропонуйте дітям розрахуватись до 5-ти (перший, другий, третій, четвертий, п’ятий - як кола на воді).

2.     Поясніть їм правила виконання вправи і часові межі (15 хв.) з моменту після вступного слова. Кожній групі надайте скорочену Конвенцію ООН про права людини (додаток 1), чистий аркуш  для нотаток та підручник історії.

3.     Спитайте, чи доводилось дітям бачити, як падає камінчик у воду «плюсь»? З того місця,” де він гідно впав, по воді пішли кола – за першим одразу друге, третє, четверте і п’яте, вони урочисто ширяться, немов розквітаючий цвіт. Кожне коло  ширше за попереднє, аж поки перша хвиля не дійде до берега». Поясніть, що ця вправа схожа до кола на воді.

 4 . Поясніть, що ви кидаєте камінчик у воду, тобто пропонуєте учням свою тезу, а вони мають розширити її.

 5. 5 груп-кіл починають за годинниковою стрілкою. Завершується вправу, коли учні всю інформацію або завершиться  час.                                    

 6. Назвіть тезу №1: «Богдан Хмельницький - згуртував український народ для боротьби за свої права та свободи». Дайте дітям завдання доповнити тезу таким чином, щоб було названо передумови, причини, перебіг початку повстання,  наслідки, уроки боротьби. Крім того теза повинна нести інформацію про історичні події, а також  які саме права і свободи було порушено окремих людей і суспільства чи держави.

Наприклад:  команда 1, теза №2: "Унаслідок зростання землеволодінь польської шляхти селяни  втрачали  землю і ставали кріпаками. Ніхто не мав права позбавляти селян особистої свободи і гідності…"

Учні мають називати історичні  явища, які вивчили на уроці  і поглиблювати  їх у контексті  розуміння  боротьби за права та свободи. Для цього у них на столах є короткі витяги  Конвенції ООН про права людини..

Команда 2, теза № 3: "Незважаючи на декларовану  владою свободу віросповідання, не припинялися утиски православних. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання…"

 7. Після виступу всіх команд організуйте обговорення за питаннями: «Наскільки важливими у житті людей та суспільства є права та свободи?» Спонукайте дітей до власних суджень і висловлювань, щоб підвести до спільного висновку.

Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні усвідомлять цінність свободи в житті людини.Проведуть часову паралель і порівняють права та свободи людей двох історичних епох. Зрозуміють необхідність складної боротьби за правата свободи окремої людини та суспільства.Вправа спонукатиме брати на себе відповідальність,приймати самостійні рішення.

Використані джерела:

О. В. Гісем, О. О. Мартинюк Історія України для 8 класу. Харків. Видавництво «Ранок» 2016 ,С. 104-110 Витяг з Конвенції ООН про права і свободи.

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Додаток 1. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк Історія України для 8 класу. Харків. Видавництво «Ранок» 2016 Додаток 2. Конвенція ООН про права людини - 5 зразків; Додаток 3. Аркуші формату А-4 - 5 зразків.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2020 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда