ewc ce

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Мрії/Dreams

Вправа сприяє усвідомленню того, що кожна людина має мрії і прагне робити все, щоб мрії здійснювалися. Кожна людина є особливою, має власну індивідуальність, але спираючись на знання і досвід інших людей, може краще зрозуміти себе і свої потреби.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Ліцей №21 Івано-Франківської міської ради
Предмет: Іноземна мова
Тема уроку/години спілкування: Робота і професія
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Заохотити до співпраці у групі шляхом відпрацювання комунікативних навичок у процесі обговорення дітьми свого майбутнього. Покращити рівень усвідомлення учасниками та учасницями свого майбутнього.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Уміння співпрацювати
Додаткова/і складова/і компетентності: Впевненість у собі, Вміння слухати та спостерігати, Мовні, комунікативні вміння та багатомовність
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- здатен/-на ефективно та з повагою працювати з іншими людьми;

- може висловити свою думку щодо окресленої проблеми;

- висловлює переконання, що впорається із запланованою діяльністю;

- уважно прислухається до різних думок.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

-   аргументує свій вибір, точку зору, власну думку;

-   веде дискусію, привертаючи увагу співрозмовника;

-   висловлює свої переконання, думки, згоду або незгоду;

-   використовує Future Simple та структуру to be going to.

Тривалість вправи: 30 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. Об’єднайте учасниць і учасників у команди по 5-6 осіб / Combine participants in teams of 5-6 people.
 2. Запропонуйте учасникам/-цям спершу подумати 5 хвилин самостійно про те, яким б вони хотіли бачити своє майбутнє (родина, робота, хобі, помешкання) / Invite participants to first think for 5 minutes on their own about how they would like to see their future (family, work, hobby, home).
 3. Попросіть учасників та учасниць поділитися своїми мріями та пояснити їх в групах (5 хвилин) / Ask participants to share their dreams and explain them in groups (5 minutes).
 4. Наголосіть на тому, що кожна група повинна записати або намалювати спільні риси на фліпчарті (роботу, подорожі, діти, хобі тощо) (5 хвилини) / Emphasize that each group should write or draw common features on a flipchart (work, travel, children, hobbies, etc.) (5 minutes).
 5. Запросіть кожну групу представити свої малюнки чи висновки / Invite each group to present their drawings or conclusions.
 6. Далі попросіть учасників та учасниць самостійно визначити 3 конкретні речі, які вони як група можуть зробити разом, щоб наблизитися до втілення своїх мрій / Next, ask participants to identify 3 specific things they can do together as a group to get closer to realizing their dreams.
 7. Наприкінці порівняйте та обговорить 3 конкретні речі, які обрали для себе учасники та учасниці з усіх груп (5 хвилин) / At the end, compare and discuss 3 specific things that the participants from all groups chose for themselves (5 minutes).
 8. Проведіть обговорення / Have a discussion:
 • Що ми робили? / What have we done just now?
 • Наскільки легко/ складно було виконувати цю вправу? / How easy/difficult was it to do this exercise?
 • Як ми можемо підтримувати одне одного на практиці, щоби долати бар'єри та втілювати наші мрії? / How can we support each other in practice to overcome barriers and make our dreams come true?
 • Чого ви навчилися в цій вправі? / What did you learn in this exercise?
 • У кого потрібно просити допомоги для втілення своєї мрії? / Who do you need to ask for help to make your dream come true?
 • Що цікавого ви довідалися про своїх однокласників/-ць? / What interesting things did you learn about your classmates?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Діти розвивають комунікативні навички, формуючи шанобливе ставлення до різних думок; висловлюють свою точку зору, закріплюючи вивчену лексику з теми ”Робота та професії/Work and professions”.

Використані джерела:

Освітня збірка: Усі різні – усі рівні. Ідеї, ресурси, методи і вправи для неформальної міжкультурної освіти молодих людей та дорослих, - 3тє видання, 2016 (вправа “Мрії”, с. 75).

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Фліпчарт та маркери - один набір на кожну робочу груп.
Коментарі:

Вправу можна проводити на платформах Zoom або Meet, але у індивідуальному порядку (20-25 хв). Для цього:

1) Запропонуйте кожному-/ій учаснику/учасниці подумати про свою одну найзаповітнішу мрію, яка стосується його/її майбутнього життя (3 хвилини).

2) Попросіть кожного/-ну учасника/учасницю озвучити свою мрію, давши відповіді на 3 питання:

 1. Яка моя мрія?
 2. Що я роблю, щоб ця мрія здійснилася?
 3. Хто допоможе мені здійснити цю мрію?

Наголосіть, що учаснику/учасниці надається по 1 хвилині для відповіді.

3) Запишіть 3 мрії, які найбільше зустрічалися серед учасників/учасниць.

4) Оголосіть ці мрії.

5) Поведіть обговорення:

 1. Наскільки важко/легко обговорювати своє майбутнє?
 2. Як ви вважаєте, чому саме ці 3 мрії найбільше згадувалися вами?
 3. Що допоможе вам стати успішною людиною в майбутньому?

The exercise can be performed on the Zoom or Meet platforms, but individually. (20-25 min)

1) Invite each participant to think about their one most cherished dream that concerns his / her future life. (3 min)

2) Ask each participant to speak about their dream, answering 3 questions:

 1. What is my dream?
 2. What am I doing to make this dream come true?
 3. Who will help me to realize this dream?

Emphasize that each participant is given 1 minute for his/her answer.

3) Write down the 3 dreams that were most common among the participants.

4) Announce these dreams and have a discussion:

 1. Is it difficult/easy to discuss your future?
 2. Why were these 3 dreams the most mentioned by the participants?
 3. What will help you to become a successful person in the future?
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

partners logos

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив” та Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom logo2

© 2023 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда