ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Намалюй слово

Вправа стимулює до вивчення прав людини, застосування своїх знань на практиці, розвиває навички творчого сприйняття вивченого матеріалу, розвиває навички співпрацювати в групі/команді.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: КЗ "Верхньодніпровська СЗШ №5 І-ІІІ ст. Верньодніпровської міської ради Дніпропетровської області"
Предмет: Інформатика
Тема уроку/години спілкування: Створення векторних та растрових зображень
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Розвивати навички творчого спілкування та критичного мислення.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Знання та критичне розуміння світу
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Громадянська свідомість
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- може пояснити значення базових політичних понять, зокрема поняття демократії, свободи, громадянства, прав та обов’язків;

- стверджує, що права людини завжди слід поважати та захищати;

- аргументує, що всі державні установи повинні поважати, захищати права людини та сприяти їх реалізації;

- висловлює готовність взаємодіяти та працювати з іншими людьми;

- співпрацює з іншими людьми заради спільних інтересів;

- дає можливість іншим висловлювати свою думку;

- поважає іншу людину як рівну собі;

- поважає різні думки, світогляди та способи життя, якщо вони не порушують права людини;

- ставиться до всіх людей із повагою, незалежно від їхнього культурного походження від його/її власного.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- уміє змінювати розміщення об’єкта в багатошаровому зображенні, групувати всі елементи зображення;

- може створювати малюнки з кривих та ламаних, змінювати їхню форму;

- може обертати, відображати та масштабувати об’єкти;

- може додавати до графічних зображень текст і форматувати його.

Тривалість вправи: 45 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. Попросіть учасників/учасниць об’єднатися у малі групи, використавши вправу “З’єднай числа у малюнок" (1 хвилина) /Додаток 3/. Поясніть, що учасники/учасниці з однаковими малюнками мають об’єднатися в групи і вибрати назву для своєї групи/команди.
 2. Поясніть, що у даній грі діти змагатимуться командами. Ви будете давати одній людині в кожній команді намалювати Статтю із Загальної декларації прав людини. Наступна за номером команда повинна вгадати, що це за право (можливий варіант: малюнки розміщують на стіні, інші команди на аркушах пишуть право та номер/назву своєї команди, віддають аркуші з відповідями відповідній команді). Команда, яка відгадує право, отримує бал. Команда з найбільшою кількістю балів в кінці перемагає.
 3. Викличте по одному/-ій члену/-кині від кожної команди. Дайте їм можливість обрати самостійно наосліп право людини, витягнувши конверт.
 4. Попросіть дітей повернутися до своїх груп і зробити малюнок, використовуючи програму Inkscape для створення векторних зображень.
 5. На створення векторного зображення відведіть 10 хвилин. У цей час інші учні/учениці мають підготувати коротку доповідь про відповідні права людини. Попросіть їх аргументувати, чому це право важливе для людини і суспільства.
 6. Попередьте, що розмови між командами не допускаються, за винятком того, щоб підтвердити правильну відповідь. Також учасники/учасниці команди можуть тільки висловлювати свої здогадки, вони не можуть задавати запитання.
 7. Після кожного раунду попросіть художників/-ць написати на їхніх картинах, яке це було право.
 8. Проведіть другий тур; покличте інших людей бути художниками/-цями і дайте їм різні види права.
 9. Програйте 5 раундів. У кожному раунді мають бути залучені різні люди. Намагайтеся переконатися, що у кожного/-ї є можливість намалювати право хоча б один раз.
 10. Наприкінці попросіть групи розмістити їх малюнки так, щоб різні інтерпретації та образи різних прав можна було порівняти і обговорити. Запропонуйте розмістити роботи/згрупувати за правами та переглянути малюнки.
 11. Проведіть обговорення (дебрифінг):
 • Які емоції викликав у вас процес створення малюнку з правами людей?
 • Які відчуття були у вас, коли ви були в ролі художника/-ці?
 • З якими складнощами ви зіткнулися під час вправи?
 • Які знання ви застосовувати при виконанні вправи?
 • Що допомагало/заважало виконувати завдання, як художнику/-ці і як членам/-кмням команди?
 • Як цей досвід змінив ваше уявлення про себе та ваші емоції?
 • Наскільки багато / наскільки мало ви виразили у малюнку те, що знаєте про права людини?
 • Який зв’язок між правами людини, що ви зображували, з вашим власним життям?
 • Які права людини мали прояв під час роботи груп?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці  усвідомлюють важливість знання прав людини та необхідність їх дотримання, уміють використовувати свої знання в повсякденному житті.

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Посібник з освіти дітей правам людини «Компас» с.209-210

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Додаток 1. Конвенція ООН про права людини https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights-full-version- Додаток 2. Скорочений варіант Загальної декларації прав людини https://www.coe.int/uk/web/compass/the-universal-declaration-of-human-rights
Коментарі:
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда