ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Наша спільна історія

Ця вправа сприяє толерантному та демократичному ставленню одне до одного, розумінню індивідуальності та різноманітності досвіду кожної людини.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Маріупольської міської ради Донецької області"
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: Для чого нам знати історію? Відлік часу в історії. Узагальнення теми.
Клас: 5
Мета вправи/заняття: Сформувати толерантне та демократичне ставлення до культурного різноманіття та світоглядів інших, розвинути навички аналітичного та критичного мислення.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, групова робота, дослідницькі методи навчання
Ключова складова громадянської компетентності: Визнання цінності культурного різноманіття
Додаткова/і складова/і компетентності: Визнання цінності демократії, Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- виявляє інтерес до вивчення переконань, цінностей, традицій та світогляду інших людей;

-поважає іншу людину як рівну собі;

-висловлює думку про те, що до всіх громадян треба ставитися однаково та неупереджено, відповідно до закону.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- знає: назви і хронологічні межі періодів європейської історії за культурними епохами: Первісне суспільство, Античність, Середні віки, Новий час;

- розуміє: відмінність між календарним та історичним часом;
                 поняття «історична хронологія», «ера», «період (епоха)», «тисячоліття», «століття», «хронологічна таблиця»;
                 необхідність встановлення хронологічної послідовності подій;
- уміє: співвіднести рік – століття – тисячоліття;
           визначити тривалість історичної події;
           побудувати шкалу історичного часу і встановити за її допомогою хронологічну послідовність подій.

Тривалість вправи: 30 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. Об'єднайте учасників/-ць у 2 групи за датою народження (від найдавнішої до найближчої до сьогодення), попросити мовчки вишукуватись у лінію часу.
 2. Запросіть команди зайняти відповідні столи. Роздайте кожному/-ій з учасників/-ць аркуш паперу та 1 фліпчарт на команду.
 3. Одній групі надайте фліпчарт та аркуш з написом “Важливі події у моєму житті до початку цього року”, іншій - “Важливі події у моєму житті у цьому році”. Поясніть, що кожна з подій має нести  якусь цінність саме для дитини (наприклад, подарували собаку, перша подорож, день народження тощо). Перша команда має зазначити рік (якщо відомо, то місяць і дату), коли сталася ця подія, друга група - місяць та, по можливості, дату. Усі учасники/-ці мають розташувати події у хронологічній послідовності. На цю складову вправи - 3 хвилини.
 4. Після того, як усі учасники/-ці запишуть значущі для себе дати, попросити обговорити у своїх групах події, які вони записали та обрати ті, які є спільними для двох чи більше учасників/-ць. Попросіть записати ці дати на фліпчарті у лінію часу. Окрім цього, діти мають знайти індивідуальні події, які є лише в однієї людини. Час - до 10 хвилин.
 5. Після обговорення у групах запросіть учасників/-ць представити, які важливі події з їхнього життя збігаються і які відрізняються. 
 6. Допоможіть зробити спільну загальну лінію часу для обох груп.
 7. Проведіть обговорення (дебрифінг):
 • Чи було вам приємно, коли хтось називав події, подібні до подій з вашого життя?
 • Як ви почувалися, коли дізнавалися, що цінна подія з вашого життя є унікальною і такої немає у інших (не є для них цінною)?
 • Які труднощі виникали під час вибору подій? Чим ви керувалися, коли обирали важливу для себе подію?
 • Чи дізналися ви більше (щось нове) одне про одного?
 • Чи побачили ви схожість та спільні інтереси?
 • Як, на ваш погляд, індивідуальні події з вашого життя пов’язані зі спільною історією?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учасники/-ці усвідомлюють, що кожен/-а з нас є особистістю з різними поглядами, досвідом та культурою, що кожен/-а хоче, щоб його/її чули, розуміли та поважали. Діти розуміють, що для подолання бар’єрів та стереотипів необхідно більше дізнатися про культуру та цінності. Таким чином учні/учениці відчувають важливість демократичного та толерантного ставлення до усіх та кожного/-ї, різноманіття культур та світоглядів.

Учні зможуть усвідомити поняття що усе має свою історію, що вона складається з історій кожного, різних народів та держав. Зрозуміють відмінності спільної та індивідуальної історії, розвинуть навички критичного та аналітичного мислення при створенні лінії часу.

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Освітня збірка: Усі різні – усі рівні. Ідеї, ресурси, методи і вправи для неформальної міжкультурної освіти молодих людей та дорослих, - 3тє видання, 2016, с.134-135.

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Фліпчарти - 2 шт., аркуші паперу (залежно від кількості учасників/-ць), різнокольорові маркери, дошка, парти та стільці.
Коментарі:

Для узагальнення теми можна застосовувати онлайн-ресурс: http://histropedia.com/timeline/ - створення хронологічної лінії часу в онлайн-форматі.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда