TEWC CoE 2 correct 

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

(Нав)КОЛО причин національно-визвольної революції середини XVII століття

Вправа допоможе дослідити  з учнями та ученицями джерела та визначити основні причини початку національно-визвольної революції середини XVII століття. Розвивайте аналітичне та критичне мислення, основи медіаграмотного сприйняття інформації.

Так: Апробована в рамках Програми
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Хотинський опорний заклад загальної середньої освіти
Освітня галузь: Громадянська та історична
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: “Передумови та причини Національно-визвольної революції середини XVII століття”
Клас: 8
Мета вправи/заняття: визначити причини та передумови Національно-визвольної революції українського народу середини XVII століття
Ключова складова громадянської компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Додаткова/і складова/і компетентності: Аналітичне та критичне мислення, Вміння слухати та спостерігати, Гнучкість та вміння адаптуватися, Мовні, комунікативні вміння та багатомовність, Уміння співпрацювати, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

Учень/учениця:

 • аргументує за допомогою історичних фактів вплив на поведінку людини подій політичного, економічного та духовного життя [9 ГІО 1.2.2-2]
 • Використовує докази, щоб підтвердити свою думку [РКДК 11 - 65]
Критерії успіху для учнів / учениць: я можу проаналізувати різні джерела інформації, знайти спільні та відмінні риси; я можу критично оцінити джерело; я можу розрізнити об’єктивні та суб’єктивні твердження на конкретних прикладах; я вмію встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між явищами.
Тривалість вправи: 35 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. Пригадайте з учнями поняття “Золотий спокій”, “революція”. 

Зауважте, що після 10 років “Золотого спокою” у Речі Посполитій розпочинається Національно-визвольна революція середини XVII століття. Оголосіть дітям тему уроку “Передумови та причини Національно-визвольної революції середини XVII століття”. Вкажіть, що для того, щоб зрозуміти обставини, пропонуємо сьогодні на уроці попрацювати з історичними джерелами. Їх основне завдання, опрацювавши джерела, визначити спільні причини, що визначаються у кожному з уривків та особливості кожного запропонованого джерела. 

 1. Встановіть (пригадайте) базові правила роботи у групі.
 2. Об’єднайте учнів/учениць у групи будь-яким зручним для Вас способом. Наголосіть на часовому проміжку, що виділяється на роботу у групах. Роздайте стікери та комплекти джерел (Додаток 1). Наголосіть, що кожну тезу учні повинні писати на окремому стікері.
 3. У той час, поки учні працюють у групах, зобразіть на дошці “Діаграму Вена” (Додаток 2)
 4. По завершенню роботи у групах, здійсніть обговорення. Фасилітуйте процес. Стікери, що визначають спільне та відмінне розміщуйте у відповідних фрагментах кіл, що зображені на дошці на Діаграмі Вена. 

Підсумок за результатами проведення вправи:

Зверніть увагу!
І. Увагу здобувачів освіти варто зосередити на тому, що основною причиною революції УСІ ТРИ ФРАГМЕНТИ визначають утиски українського населення у Речі Посполитій.  

Якщо говорити про особливості джерел, то доречно вказати, що у першому джерелі чітко надано перелік повинностей, які козаки не хотіли виконувати; друге джерело фрагментами описує насильство над козаками, що чинилось польською шляхтою; третій фрагмент описано насильство поляків над різними верствами українського населення.

ІІ. Обговорення підсумків результатів роботи у групах з причинами національно-визвольної революції. Окремо запитайте в учнів та учениць, чи є у фрагментах емоційне забарвлення, чи відображене чиє-небудь особисте ставлення. Уточніть, чи впливають особисті сприйняття автора на відображення причин революції? Наголосіть, що людина - соціальна істота, що суб’єктивно сприймає події, що відбуваються навколо. Тут варто зауважити, що у першому фрагменті відсутні розкриття інших утисків над населенням (крім релігійних), у другому - автор намагається звинуватити польську шляхту, при цьому відображене приязне ставлення до короля Речі Посполитої, третій фрагмент - надмірно емоційно забарвлений. Запитайте, які емоції викликало прочитання школярами третього фрагмента. Після відповідей плавно перейдіть до дебрифінгу.

ІІІ.У ході обговорення причин звертайте увагу на знання здобуті учнями раніше, запропонуйте школяру/школярці проілюструвати тезу висвітлену у джерелі, опираючись на відомі йому/їй історичні факти

 1. Дебрифінг (до 7 хвилин):
 • Які труднощі  виникали у Вас під час визначення спільного та відмінного у запропонованих джерелах? 
 • Що Вам сподобалось у роботі групи?
 • Чи можемо ми об’єктивно оцінити причини події, якщо ознайомимося лише з одним із запропонованих джерел? Чому?
 • Де ми у сучасному житті зустрічаємось із потребою об’єктивної оцінки подій?
Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:
 1. Державний стандарт базової середньої освіти. Електронний ресурс  - URL:

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinska-shkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti 

2. Рамка компетентностей для культури демократії. Том 2. Електронний ресурс - URL: https://rm.coe.int/rf-cdc-vol-2-/168097ec96 

3. "Літопис Самовидця". Фрагмент. Електронний ресурс - URL: http://litopys.org.ua/old17/old17_10.htm

4. "Самійло Величко та його літопис". Фрагмент. Електронний ресурс - URL: http://litopys.org.ua/velichko/vel04.htm

5. "Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки". Фрагмент. Електронний ресурс - URL: http://litopys.org.ua/grab/hrab1.htm

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Стікери з липкою частиною, маркери, дошка, крейда.
Опис вправи для проведення в онлайн форматі:

Для виконання вправи у онлайні можна використати будь-яку онлайн-дошку (Padlet, Miro, Jamboard), з якими уже вміють працювати учні.

У застосунку ZOOM, об’єднайте учнів у кімнати
(якщо Ви раніше не використовували цієї функції, скористайтесь відеоінструкціями:

 1. Як увімкнути функцію
 2. Як розподілити учасників конференції у кімнати)*

де вони зможуть, за наданим Вами посиланням працювати з джерелами, нотуючи свої ідеї на стікерах онлайн-дошок. Після повернення школярів з кімнат, проведіть обговорення. Фасилітуйте процес. Стікери, що визначають спільне та відмінне, розміщуйте у відповідному фрагменті кіл. Кола можна створити на зручній для Вас платформі та переносити із робіт груп.

Альтернативний варіант роботи: при роботі у групах в окремих кімнатах, учні можуть спільне та відмінне нотувати у своїх зошитах, а при обговоренні, Ви (педагог) створюєте нотатки на віртуальній дошці та розміщуєте їх у відповідному фрагменті кіл.

*Не забудьте надати доступ для демонстрації екрану для усіх учасників конференції

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

logos foot new

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив”, Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” та Благодійним фондом "SaveEd" за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom coi whitesavED logo white transparent

© 2024 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда