ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Паспорт

Вправа сприяє усвідомленню, що кожній людині важливо вміти самостійно вчитися, аналізувати та вибирати необхідну інформацію, спиратися на докази для підтвердження власної думки. Вправа сприяє усвідомленню, що кожна людина у демократичному суспільстві поважає іншу людину як рівну собі.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Навчально-виховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад ім. О.І.Могильницького" села Міженець Добромильської міської ради Самбірського району Львівської області
Предмет: Хімія
Тема уроку/години спілкування: Кислоти, їх класифікація та загальні властивості кислот
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Ознайомити учнів/учениць із новим класом неорганічних речовин та їх класифікацією; формувати уміння самостійно вчитися, аналітично та критично мислити; продовжувати формувати цінності поваги до людської гідності та прав людини.;
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, фронтальна робота, робота у парах
Ключова складова громадянської компетентності: Уміння самостійно вчитися
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:

Учень/учениця:

 • шукає роз’яснення нової інформації;
 • поважає іншу людину як рівну собі;
 • використовує докази, щоб підтвердити свою думку.
Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

 • розрізняє та наводить приклади кислот за вмістом оксигену (оксигеновмісні, безоксигенові), кількістю атомів гідрогену (одно-, дво-, трьохосновні), силою (сильні, слабкі та середньої сили).
Тривалість вправи: 20 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. Підготуйте картки з назвами та формулами кислот (Додаток 1).
 2. Роздайте учням/ученицям бланки паспортів для заповнення (Додаток 2).
 3. Складіть картки з назвами та формулами кислот у непрозору коробку.
 4. Попросіть учнів/-ениць по черзі дістати картки з коробки та протягом п’яти хвилин заповнити  паспорт.
 5. Після завершення попросіть дітей устати та утворити два кола (зовнішнє і внутрішнє), ставши обличчям один/-на до одного/-ї.
 6. Попросіть дітей поділитися інформацією, яку вони записали в паспорті, з учнем/-еницею навпротита і порівняти її. Спочатку запропонуйте висловити свою думку учневі/-ениці внутрішнього кола (1 хвилина), а потім учневі/-ениці зовнішнього кола (1 хвилина). 
 7. Після цього попросіть учнів/учениць із зовнішнього кола рухатися за годинниковою стрілкою та стати обличчям один/-на до одного/-ї з наступним/-ою учасником/-цею внутрішнього кола і повторити обговорення знову. 
 8. Попросіть учнів/учениць продовжувати таким чином, поки вони не зустрінуться з початковими учасниками/-цями.
 9. Провеідть обговорення. Запитання для дебрифінгу:
 • Які відчуття у вас виникло після отримання завдання?
 • Що ви відчували, слухаючи свого/-ю співрозмовника/-цю? Що було важче у обговоренні: слухати співрозмовника/-цю чи самостійно висловлювати свою позицію? Чому?
 • Які труднощі виникали у вас під час заповнення паспорта?
 • Як ви думаєте, що впливатиме на різноманіття властивостей кислот?
 • Як ви думаєте, чому важливі знання про класифікацію та властивості кислот?
 • Де і як ви можете використати знання, що отримали сьогодні?
 • Чому під час роботи з кислотами потрібно дотримуватися правил техніки безпеки?
 • Які висновки ви можете зробити після виконання вправи?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні та учениці усвідомлюють важливість уміння шукати роз’яснення нової інформації та використовувати докази для підтвердження власної позиції. Діти розуміють, що важливою демократичною цінністю у суспільстві є повага іншої людини як рівної собі.

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Український переклад: Наскрізні компетентності для демократії: 60 вправ для розвитку та оцінювання ставлень, умінь і знань. Видання друге© Європейський центр ім. Верґеланда, травень 2019 (вправа «Паспорт», с.55-56).

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Додаток 1 (картки з назвами та формулами кислот). Додаток 2 (паспорт).
Коментарі:

Облаштування класної кімнати: наявний вільний простір для утворення кола учнями та ученицями.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда