ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

"Паспорт" жителя/жительки України

Вправа демонструє культурне, національне, соціальне різноманіття народу України, вчить толерантного ставлення до представників та представниць різних національностей, людей різного віку та соціального статусу, пропонує способи порозуміння та вироблення спільних цінностей у суспільстві.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Володимир-Волинська гімназія імені Олександра Цинкаловського
Предмет: Географія
Тема уроку/години спілкування: Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Розвивати розуміння того, що кожна людина є носієм культурного різноманіття; сприяти усвідомленню спільних цінностей, необхідності подолання вікових, гендерних, національних стереотипів.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Визнання цінності культурного різноманіття
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Повага
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- дотримується поглядів, що кожен має докладати зусиль заради досягнення взаєморозуміння та змістовного діалогу між людьми та групами, які різняться між собою;

 - стверджує, що міжкультурний діалог слід вести, щоб поглибити повагу та культуру «жити разом»;

- стверджує, що права людини завжди слід поважати та захищати;

- поважає іншу людину як рівну собі;

- виявляє повагу до людей, які мають відмінний соціально-економічний статус від його/її власного.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- знаннєвий компонент:    розуміє поняття, «нація», «етнос», «народ»;

- діяльнісний компонент:  називає райони розселення національних меншин в Україні; порівнює етнічний склад населення регіонів України;

- ціннісний компонент:      усвідомлює важливість толерантного ставлення до представників інших національностей;

- наскрізна лінія "Громадянська відповідальність:  усвідомлює причетність до національної культури України;

                                                                                    може назвати проблеми, які виникають, коли суспільства з різними цінностями та переконаннями намагаються жити разом у мирі. 

Тривалість вправи: 25 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

1.Об’єднайте учнів/учениць у три групи: “Закарпатці”, “Хмельничани”, “Донеччани”.

2. Розподіліть між учнями/ученицями кожної групи “ролі” (українець-пенсіонер, юнак-угорець, молода жінка-росіянка, дитина і т.д.) /Додаток 1/.

3.Запропонуйте кожному/-ій учневі/учениці протягом 5 хвилин заповнити “Паспорт”, у якому необхідно прописати життєві та культурні цінності, соціальні проблеми і труднощі   відповідно до “ролі” /Додаток 2/.

4. Запропонуйте протягом 5 хвилин у кожній групі обговорити “Паспорти” кожного/-ї та скласти спільний “Паспорт”для групи.

5. Запросіть групи презентувати створені спільно “Паспорти”.

6. Проведіть обговорення вправи за запитаннями:

- Як ви почували себе у ролі, яка вам випала?

- Наскільки важко було заповнити "Паспорт"? 

- Чи важко було виробити спільні “Паспорти груп”? Чому так? Чому ні?

- Як ви домовлялись?

- Які відповіді різних груп співпали? Що це означає?

- Назвіть відмінності у відповідях кожної групи. Чим вони пояснюються?

- Як цей досвід змінив ваше уявлення про себе як носія національної ідентичності?

- Що ви могли б для себе взяти з цього досвіду?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні та учениці можуть назвати ознаки, що характеризують індивідуальність людини, усвідомлюють необхідність докладати зусилля для досягнення порозуміння у суспільстві.

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:
  • Наскрізні компетентності для демократії/Ф. Арато.-Пер. з англ. та адапт. Н. Чушак- К.: видавництво Ради Європи, 2019. - Вправи “Паспорт”,“Покажи мені свій паспорт”. Т.2.- с.55-56, с.77-78.
  • Рамка компетентностей для культури демократії. т.ІІ. - Режим доступу: https://www.schools-for-democracy.org/images/documents/87/RF-CDC-vol-2_ua.pdf 
Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Порожні бланки “паспортів”для учасників/-ць та груп, таблички з назвами груп, аркуші “ролі” (Додаток 1, 2), фломастери. У класі розставити 3 столи та по п’ять стільців біля кожного стола.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда