ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Перші враження

Це інтегрована вправа, яка покликана розказати:

ПРО різноманітність перших вражень про інших у різних людей, їх зміну під впливом інших думок, цікавий світ людей, їх зовнішність, риси характеру, захоплення та їхнє відображення в образотворчому мистецтві;

ДЛЯ розвитку здібностей аналізувати та логічно подавати інформацію, уміння співпрацювати, приймати думку кожного/кожної;

ЧЕРЕЗ аналіз творів образотворчого мистецтва, індивідуальну та групову роботу з використанням наданих кліше, розвиток мовленнєвих компетентностей - усного та писемного мовлення.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Предмет: Іноземна мова
Тема уроку/години спілкування: Я, моя родина, мої друзі/подруги. Портретний жанр. Сімейний портрет
Клас: 6
Мета вправи/заняття: Поміркувати, як відрізняються перші враження про інших у різних людей та як змінюються враження під впливом інших думок; відпрацювати граматичні структури Present Simple, форму дієслова to be у Present Simple Tense.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Прийняття невизначеності та неоднозначності
Додаткова/і складова/і компетентності: Аналітичне та критичне мислення, Гнучкість та вміння адаптуватися
Очікувані результати:

Учень/учениця:

●      демонструє здатність легко знаходити спільну мову з іншими людьми, які мають різні погляди;

●      шукає можливості дискутувати з людьми, чиї ідеї та цінності відрізняються від власних;

●      логічно систематизує матеріал, користуючись певним алгоритмом (мовними кліше);

●      демонструє здатність змінювати свою думку, якщо йому/їй подали раціональне обгрунтування для цього.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

●      описує зовнішність та риси характеру людини, використовуючи граматичний час Present Simple, форму дієслова to be у Present Simple Tense;

●      висловлює перші враження від побаченого, зокрема творів мистецтва, використовуючи мовні кліше “I see ...” / “I think ...” / “I feel ...”;

●      висловлює свої враження, почуття та емоції;

●      розпізнає жанри образотворчого мистецтва;

●      знає види портрета, висловлює судження щодо творів портретного жанру різних видів.

Тривалість вправи: 20-25 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. Prepare 3 sets of 5 red, yellow, and orange cards and 3 copies of a reproduction of Henri Matisse's “Family Portrait” (Supplement 1).
 2. Ask the students to choose a card of their favorite colour (0.5 min).
 3. Unite the students by colours into 3 groups of 5 participants and ask them to sit in a proper circle. Emphasize that warm colours predominate in Henri Matisse’s paintings. Ask the participants why they think these colours were chosen by the artist (1 min).
 4. Hand out one copy of the picture reproduction and a sheet to each group of participants. Make sure that students cannot see pictures other groups are working on (0.5 min).
 5. Get all the members of the group to take part in the activity. Point out that the task should be performed individually first. The participants should make notes in turn. Determine the order of the task (for example, the one who sits left starts).
 6. Ask the members to look at the picture and write down their first impression of the persons on the picture AT THE BOTTOM OF THE PAGE (3 min).
 7. Then ask them to turn the bottom of the paper up to hide what they have written (1 min).
 8. Tell the students to pass the sheet on to the next person. Repeat until the papers have been round the circle and everyone has written his impressions on the sheet. (8 min).
 9. Now unfold the papers and let everyone compare the different “first impression” (1 min).
 10. Work in groups. Compare the different “first impressions”, prepare general information using the scheme with language phrases (Supplement 2) (5 min).
 11. Ask the students to present the result of group work, emphasizing on the time of the presentation (1.5 min. for each group).
 12. Debriefing:
 • How did you feel when you worked individually, making notes of your first impressions? … when you created a general statement working in  the group?
 • What were your first impressions? What did you pay your first attention to when describing the picture (people's appearance, character traits)?
 • What helped you to create a general statement about the picture?
 • What helped you to determine the genre of the painting and its type?
 • Have your first impressions changed after the presentation? Why or why not?
 • Why are the first impressions often changed in everyday life?

Інструкція

 1. Підготуйте 3 набори по 5 карток червоного, жовтого, оранжевого кольору та 3 копії репродукції картини Анрі Матісса “Сімейний портрет” (Додаток 1).
 2. Запропонуйте учням/ученицям обрати картку улюбленого кольору (0,5 хв).
 3. Об’єднайте учнів/учениць за кольорами у 3 групи по 5 учасників/учасниць, наголосивши на тому, що саме група теплих кольорів переважає у картинах художника Анрі Матісса, або запитайте, чому, на їхню думку, вибрані ці кольори (1 хв).
 4. Надайте кожній групі аркуш паперу А-4 та по одній копії репродукції картини. Намагайтеся зробити так, щоб учасники/учасниці інших груп не побачили, над якою картиною працюють інші (0,5 хв).
 5. Попередьте групи про те, що спочатку завдання слід виконувати індивідуально, записи робити по черзі. Визначте порядок виконання завдання (наприклад, починає крайній ліворуч).
 6. Запропонуйте учням/ученицям уважно роздивитися картину та записати свої перші враження про зображених людей (3 хв).
 7. Попросіть учасників/учасниць вправи загортати низ аркуша догори, так, щоб останній запис не було видно (1 хв).
 8. Попросіть передати аркуш наступному/-ій учаснику/учасниці групи. Повторіть вправу, допоки всі учасники/учасниці групи не виконають завдання (8 хв).
 9. Попросіть розгорнути аркуші та порівняти різні “перші враження” від зображень на картинах (1 хв).
 10. Дайте завдання опрацювати у групах враження кожного/кожної та підготувати узагальнену інформацію, використовуючи мовні кліше “We see ...” / “We think ...” / “We feel ...” / “We know the genre of the painting is …” / “We know the kind of the portrait is …” (Додаток 2) (5 хв).
 11. Запропонуйте презентувати роботу групи, наголошуючи, що час презентації - 1,5 хв для кожної групи.  
 12. Проведіть обговорення (5хв). Запитання для дебрифінгу:
 • Що ви відчували, коли працювали індивідуально, записуючи перші враження про побачене? Коли створювали загальне висловлювання групі?
 • Про що були перші враження? На що спочатку звертали увагу, описуючи картину (зовнішність людей, риси характеру)?
 • Що допомогло створити загальне висловлювання про картину?
 • Що допомогло визначити жанр картини та його вид?
 • Чи змінилися ваші перші враження після презентації? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому?
 • Чому часто перші враження змінюються у повсякденному житті?
Підсумок за результатами проведення вправи:

What first meets the eye can be very misleading. First impressions are so important, it's so easy to make false assumptions about people who you don't know.

Діти розуміють, що те, що першим впадає у вічі, може бути дуже оманливим. Перші враження настільки важливі, що дуже легко зробити хибні припущення про людей, яких ви не знаєте. Тому варто не робити поспішних висновків, а більше дізнаватися про людей, та поспілкуватися з ними. 

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Освітня збірка: Усі різні – усі рівні. Ідеї, ресурси, методи і вправи для неформальної міжкультурної освіти молодих людей та дорослих, - 3тє видання, 2016 (вправа “Перші враження”, с. 84-85).

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Матеріали: картки теплих кольорів - червоного, жовтого, оранжевого (по 5 шт.), папір А-4 (3 аркуші, по одному аркушу на кожну групу), ручки. Облаштування класної кімнати: стільці мають бути розміщені острівцями для 3 груп.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда