ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Поїздка на таксі: Як мені дістатися…? / How can I get to… ?

Виконуючи ролі водія/-ки таксі та диспетчера/-ки, учні/учениці розвивають навички співпраці, роботи у групах, комунікативні вміння. Під час орієнтування на місцевості діти вчаться гнучкості та вмінню адаптуватися до несподіваних ситуацій.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 45 Маріупольської міської ради Донецької області"
Предмет: Іноземна мова
Тема уроку/години спілкування: Орієнтування містом. Прийменники напряму та місця
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Формувати в учнів/учениць навички конструктивного спілкування та співпраці під час орієнтування незнайомим містом.
Форма/метод роботи: групова робота, робота у парах, ігрові методи навчання
Ключова складова громадянської компетентності: Уміння співпрацювати
Додаткова/і складова/і компетентності: Вміння слухати та спостерігати, Гнучкість та вміння адаптуватися, Мовні, комунікативні вміння та багатомовність
Очікувані результати:

Учень/учениця:
- уважно слухає інших людей;
- просить промовця повторити, що було сказано, якщо щось було незрозуміло;
- вибудовує доброзичливі стосунки з іншими людьми у групі;
- працюючи у групі, надає іншим важливу або корисну інформацію;
- адаптується до нових ситуацій, по-різному застосовуючи знання.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:
- знаходить і передає просту фактичну інформацію;
- запитує, як дістатися певного місця;
- розуміє детальні пояснення;
- надає інформацію та ставить запитання з метою уточнення інформації;
- дає пораду щодо простих питань зі сфери своєї компетентності.

Тривалість вправи: 45 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Вступ (5 хвилин)
Розпочніть вправу словами: “Хтось викликає таксі, маючи намір дістатися з одного району міста до призначеного місця ділової зустрічі. Таксист/-ка та диспетчер/-ка мають допомогти цій людині вчасно потрапити на запланований захід (Somebody wants to get from one city district to the place where the meeting is appointed. The taxi driver and the dispatcher must help this person to be in time at the planned event)”.

Перший етап (15 хвилин)

 1. Запропонуйте  учням/ученицям обрати собі картку з мапою (Додаток 1), в якій зазначено їх роль: водія/-ки таксі або диспетчера/-ки. Поясніть, що кожна пара карток водія/-ки (А1; А2 тощо) і диспетчера/-ки (В1; В2 тощо) має однаковий номер, що є підставою для об’єднання у пари. Для кожної пари учасників/учасниць може бути запропонована своя мапа.
 2. Підготуйте два стільці для кожної пари, які розташуйте так, щоб учасники/учасниці сиділи спиною одне до одного. Пари стільців поставте на певній відстані, щоб учасники/-ці під час виконання вправи не заважали одне одному.
 3. Зверніть увагу, що мапи для водія/-ки та диспетчера/-ки мають дзеркальне відображення, але учням /ученицям це не повідомляйте.
 4. Поясніть парам завдання: диспетчер/-ка, у чиїй мапі зазначено місце призначення, має спрямувати таксиста/-ку, надаючи англійською вказівки щодо руху. Водій/-ка, на чиїй мапі вказано тільки місце його/її знаходження, орієнтуючись за вказівками диспетчера/-ки, має дістатися пункту призначення.
 5. Зауважте, що між учасниками/-цями не повинно бути зорового контакту, лише вербальне спілкування.
 6. Спостерігайте, як у ході розмови учасники/учасниці усвідомлять, що їх мапи не збігаються. Вони мають адаптувати їх до карти партнера/партнерки, завдяки чому буде знайдено вірний маршрут. Наголосіть, що "водії/-ки" та "диспетчери/-ки" під час спілкування мають використовувати ввічливі форми звертання, вживати у реченнях прийменники напрямку та місця, модальні дієслова.
 7.  Запропонуйте учасникам/учасницям вправи опорні картки з прикладами фраз, речень для побудови діалогічного мовлення з теми «Орієнтування містом» (Додаток 2).

Другий етап (10 хвилин)

 1. Об’єднайте учасників/учасниць вправи у групи по 4-5 осіб за наступним принципом: на зворотному боці карток «водіїв/-ок» написані речення, в яких необхідно заповнити пусті місця прийменниками, натомість на картках «диспетчеров/-ок» зазначено необхідні прийменники (Додаток 3). Або можна запропонувати учням/ученицям відшукати «свою пару» між англійським словом та малюнком, його перекладом або транскрипцією.
 2. Запропонуйте учасникам/учасницям навчальних груп сформулювати 3-4  правила, що допоможуть під час ведення бесіди стосовно руху за маршрутом у незнайомому місті.
 3. Обговоріть з учнями/ученицями результати та запропонуйте їм скласти рейтинг правил.

Третій етап: дебрифінг (15 хвилин)

Поставте учням/ученицям питання, використовуючи рефлексивний кубик для дебрифінгу, на кожній грані якого зазначене одне з поданих нижче питань  (Додаток 4):
- How did you feel when you give/get directions? / Які відчуття були у вас під час виконання вправи?
- Which moment was the most tense and exciting while you were doing the task and why? / Який момент під час виконання вправи був найбільш напружений, хвилюючий і чому?
- What has helped you to make the common decision? / Що допомогло прийти вам до спільного рішення?
- What was the most difficult in doing the task? / Що було найбільш важким під час виконання завдання?
- What has let you solve the problem more quickly? / Що дозволило вам розв’язати проблему швидше?
- What features of the character can help you in such situations? / Які риси характеру можуть стати вам у пригоді в подібних ситуаціях?
- What have you learnt doing this task? / Чого ви навчилися, виконуючи вправу?
- How will you use the skills, which you got in similar life situations? / Як ви будете використовувати набуті навички у подібних життєвих ситуаціях?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці вчаться стисло та зрозуміло надавати інформацію, уважно слухати співрозмовника/-цю, прислуховуватися до думки інших. Діти ефективно, доброзичливо, ввічливо та з повагою співпрацюють з іншими людьми для досягнення консенсусу заради спільної мети.

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Український переклад: Наскрізні компетентності для демократії: 60 вправ для розвитку та оцінювання ставлень, умінь і знань. Видання друге© Європейський центр ім. Верґеланда, травень 2019, с. 77-79.

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Облаштування класної кімнати: стільці мають бути розміщені парами, так щоб учасники/учасниці сиділи спиною одне до одного на достатній відстані, так щоб не заважати одне одному під час виконання вправи. Картки з мапами та лексико-граматичним завданням, опорні картки для побудови діалогу, рефлексивний кубик.
Коментарі:
 • Додаток 1. Дві дзеркальні мапи одного і того ж міста для кожної пари учасників/учасниць.
 • Додаток 2. Опорні картки для ведення діалогу.
 • Додаток 3. Зворотний бік карток з мапами (граматичні речення, лексичні одиниці, транскрипція назв основних локацій міста).
 • Додаток 4. Рефлексивний кубик для дебрифінгу.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

partners logos

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив” та Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom logo2

© 2023 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда