ewc ce

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

«ПСИХОЛОГІЧНА ХВИЛИНОЧКА!»

Вправа сприяє усвідомленню необхідності самовдосконалення та прагнення особистісного зростання, уточненню та закріпленню знань про якості та вміння особистості, які впливають на успішність публічного виступу, допомагає розвинути ораторське мистецтво, уміння й навички мовної імпровізації, стимулювати мовленнєву креативність, зменшити страх публічних виступів.

Учні, базуючись на історичних та наукових фактах, власному життєвому досвіді, фантазії, психологічних якостях та вміннях особистості, загальнолюдських цінностях, культурних традиціях, зображують групу ораторів, які працюють над підготовкою публічного виступу, що демонструє володіння вербальними та невербальними засобами передачі інформації.

П.І.Б. автора: Твердохліб Майя Юріївна
E-mail автора: Mega_marizel@ukr.net
Застосування вправи: На уроці, Поза уроком
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Слов'янський педагогічний ліцей Слов'янської міської ради Донецької області
Предмет: Громадянська освіта
Тема уроку/години спілкування: Мистецтво спілкування
Клас: 10
Мета вправи/заняття: Створити позитивну емоційну атмосферу, активізувати учасників до роботи в групі, розвивати навички співпраці, уточнити та закріпити знання про якості та вміння особистості, які впливають на успішність публічного виступу, сприяти актуалізації внутрішніх ресурсів старшокласників, тренувати навички публічного виступу, володіння вербальними та невербальними засобами передачі інформації.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, фронтальна робота, групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Впевненість у собі
Додаткова/і складова/і компетентності: Емпатія, Гнучкість та вміння адаптуватися, Мовні, комунікативні вміння та багатомовність, Знання самого себе та критична самооцінка
Очікувані результати:

Розмовляючи з кимось, намагається утримуватиРозмовляючи з кимось, намагається утримувативізуальний контакт. Використовує жести як спосіб донести власну думку. Пристосовує спосіб роботи, якщо це необхідно. Якщо необхідно, пристосовує стиль взаємодії дляЯкщо необхідно, пристосовує стиль взаємодії дляефективнішого спілкування з іншими людьми. Адаптується до нових ситуацій, використовуючиАдаптується до нових ситуацій, використовуючинові вміння. Відкритий до нових та незвичних ситуацій. Висловлює переконання, що впорається ізВисловлює переконання, що впорається іззапланованою діяльністю. Демонструє впевненість у тому, що може досягтиДемонструє впевненість у тому, що може досягтигарних результатів під час виконання завдання. Висловлює впевненість, долаючи нові виклики.

Навчальні результати з програми навчання:

Дає уявлення про розвиток сучасної психології як науки; усвідомлює важливість психологічних знань у

розвитку впевненості у собі, навичок спілкування, мовної імпровізації, креативності та швидкості мислення, вміння  переконувати та подавати  інформацію; усвідомлення  особистісних рис, що  сприяють  ефективному виступу та  творчому підходу до презентації, прагнення особистісного зростання.

Тривалість вправи: 40 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

На початку уроку вчитель зустрічає учнів різнокольоровими стрічками (зеленого, рожевого, червоного та блакитного кольорів). Таким чином організовується чотири групи по 6 учнів у кожній групі.

На мультимедійному екрані написана тема уроку, зображені фотографії видатних ораторів минулого (Цицерон, Демосфен, Аристотель, Платон, Арістофан, Юлій Цезар) та відомих акторів, коментаторів, конферансьє.

Дітям пропонується уважно подивитися на екран й уявити себе ораторами та риторами, які працюють над власною промовою, своїм публічним виступом (наприклад, презентація свого класного колективу, на місцевому конкурсі талантів і кожний виступ інформує глядачів про унікальність, творчі здібності і таланти певного колективу, їх емоційно-артистичну особливість та значення їх творчості у розвитку культурних традицій навчального закладу, міста, мистецького розвитку країни). 

Кожна група отримує чистий аркуш паперу ф.А-4, кольоровий маркер, текст промови, капелюх з пов’язаною на нього стрічкою певного кольору; у капелюсі набір з 6 папірців з описами певних «образів або ролей» (за кількістю учасників у кожній групі) і секундомір чи таймер (для контролю часу). Завдання ораторів полягає в тому, щоб підготуватися: «вжитися в певний образ, роль» (налаштуватися психологічно й емоційно) та протягом 1 хвилини презентувати свою промову широкому загалу слухачів:

  1. Запропонуйте учасникам кожної групи сісти у коло. 
  2. Попросіть кожну групу вибрати назву для свого ораторського клубу, та обрати «спостерігача часу», який буде керувати «тайм-менеджментом» ораторського клубу групи. 
  3. Попросіть пустити капелюх кожної групі по колу їх групи. Нехай кожний учасник групи по черзі, не дивлячись, витягне з капелюха папірець з назвою та описом  свого «образу». 

Дайте учасникам кожної групи 5 хвилин, аби кожний підготував свою однохвилинну промову, відповідно того образу, який йому дістався. Спробуйте протягом 1 хвилини читати текст в різних образах. Ось кілька прикладів образів:

–  «Іноземець, Естонець» (говорити повільно, з акцентом, затягуючи усі голосні);

  • «Коментатор» (начитуємо якомога швидше);  
  • «Зануда» (озвучуємо текст максимально монотонним голосом); 
  • «Конферансьє» (промовляємо текст короткими фразами, завершуючи кожну максимально гучно); 
  • «Людина-веселун-хохотун» (майже після кожного слова сміється, аж тримається за живіт);

Умови: жодних зупинок, повторів, виступ суто відповідно «образу». 

  1. Тепер нехай усі по колу (в кожній групі) презентують свої «рольові промови». Після кожної «промови» давайте учасникам 2-3 хвилини на короткі коментарі. «Спостерігач часу» контролює час проголошення промови і час на короткі коментарі. Поради: Заохочуйте говорити неохочих, соромязливих учасників, запропонуйте їм говорити лише півхвилини, дозвольте виступити останнім, або перед промовою порадитися з другом, чи заручитися будь якою його підтримкою чи допомогою… Однак, будьте готові, що деяких людей, неможливо переконати до публічного виступу, не наполягайте. 
  2. Після того, як у групах виголосять свої промови всі члени групи, і пролунають короткі коментарі, всі ораторські клуби об’єднуються  у єдиний ораторський клуб (групи об’єднуються, сідаючи у велике загальне коло) для оцінки та дебрифінгу.

Обговорення (дебрифінг):

Як Ви почували себе під час виступу-промови?

Чи важко було говорити вголос без зупинки протягом 1 хвилини і чому?

Що заважало або допомагало імітувати отриманий «образ»?

Як емоційна  та психологічна атмосфера вашого клубу сприяла підготовці до промови?

Як ви налагодили взаємодію в клубі і наскільки корисними були поради його членів?

Які на вашу думку «ролі-образи» виявилися найважчими і чому?

Які виступи і чому вам сподобалися найбільше? Що сприяло успіху? 

Як вважаєте, чи кожен має можливість подолати страх виступу, хвилювання і стати справжнім оратором?

Що потрібно щоб стати справжнім оратором?

Чи є розвиток ораторських здібностей важливим у самовдосконаленні особистості?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні усвідомлюють важливість роботи над розвитком власної особистості, зокрема, рис, що  сприяють  ефективному виступу та  творчому підходу до самопрезентації, впевненості в собі, розвитку навичок спілкування та ефективної комунікації, креативності та швидкості мислення, вміння  переконливо подавати  інформацію; систематичного  тренування навичок публічного виступу, вміння впливати на інших   вербальними та невербальними засобами. Важливість групової взаємодії і підтримки, створення психологічно- та емоційно комфортного навколишнього середовища.

Використані джерела:

КОМПАС. Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді. Вправа «Хвилиночку!» (с. 303-306).

 Режим доступу:

https://www.coe.int/uk/web/compass/front-pag

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1foHgA6vEzctpj3MPE1mBvLXNZxqe4qci

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Просторе приміщення чи велика класна кімната, достатньою для проведення роботи чотирьох груп з шести учнів. Облаштування класної кімнати: стільці мають стояти навколо 4 столів, таким чином, щоб легко трансформувалися у спільне велике коло. Матеріали: кольорові стрічки- 24 шт. (6- рожевих, 6- червоних, 6- жовтих, 6- блакитних, таймери – 4 шт., по одному на кожну групу, капелюхи – 4 шт., папір формату А-4 (1 аркуш на групу), кольорові маркери – 4 шт.
Коментарі:

Вправа може бути використана у роботі гуртка «МАН» (секція «Психологія»), або у роботі шкільного психолога (корекційно-розвивальний, консультативний напрями роботи) та на факультативному курсі для учнів 8-х класів «Психологія спілкування» 

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2021 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда