ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Реклама площі многокутників

Під час цього заняття діти навчаться створювати рекламний буклет з теми “Многокутник та площі многокутників”, практикуватимуть співпрацю в групах, ділитимуться власними ідеями та ресурсами з іншими.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 Маріупольської міської ради Донецької області"
Предмет: Математика
Тема уроку/години спілкування: Узагальнення та систематизація знань з теми “Многокутники. Площі многокутників”
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Сприяти командоутворенню учнівського колективу, повторюючи властивості та ознаки многокутників; показати, що застосування площі многокутника на практиці допомагає у повсякденному житті.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Уміння співпрацювати
Додаткова/і складова/і компетентності: Впевненість у собі
Очікувані результати:

Учень/учениця:

 • викликає ентузіазм у членів групи заради досягнення спільних цілей;
 • працюючи як член групи, підтримує інших людей, незважаючи на розбіжності у поглядах;
 • приймає різноманітні ролі, працюючи у групах;
 • вибудовує доброзичливі стосунки з іншими людьми в групі;
 • ділиться власними ідеями та ресурсами з іншими;
 • працюючи в групі, висловлює вдячність та повагу до інших членів групи;
 • висловлює впевненість, що знає, як подолати непередбачувані ситуації завдяки винахідливості.
Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

 • уміє застосовувати знання, вміння та навички в нестандартних ситуаціях;
 • усвідомлює роль і можливості математики в пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності;
 • уміє використовувати набуті знання під час розв’язування задач.
Тривалість вправи: 30 хв
Інструкція для проведення вправи:
 1. Об’єднайте учнів/учениць у 4 групи. Попросіть кожну дитину витягнути картку з формулою площі многокутника (Додаток 1. Набір карток для об'єднання в групи). Поясніть, яка картка випала, до тієї команди він/вона має прямувати. Примітка: картка робиться на кожного/-у учня/-еницю.
 2. Роздайте групам картки з темою (Додаток 2. Набір карток із темами) та завдання - підготувати рекламу многокутника згідно з темою, яку отримала група. 
 3. Представте та обговоріть з учнями/ученицями критерії до підготовки реклами:
 • розкриття сутності поняття ("Площа паралелограма", “Площа трикутника”, “Площа трапеції”, “Площа прямокутника”);
 • наявність прикладів (не менше 2) застосування многокутника: в житті людини, природі, архітектурі, інтер'єрі, будівництві тощо;
 • творчий підхід: постер, театр-експромт тощо;
 • участь усіх: кожен/-а учасник/-ця групи має внести пропозиції/ідеї (не менше 1) у процесі підготовки реклами;
 • кооперативна діяльність: група має розподілитися на виконання додаткових ролей: охоронець/-ця часу, забезпечувач/-ка ресурсами, нотувальник/-ця ідей, оформлювач/-ка, добувач/-ка інформації; 
 • позитивна атмосфера в групі: підтримуючі фрази, залучення всіх до співпраці, врахування різних думок, домовленості у разі виникнення суперечностей, висловлення вдячності членам/членкиням групи);
 • участь у презентації реклами кожного/-ї учасника/-ці групи.

        4. Дайте учням/ученицям 15 хвилин на обговорення і складання реклами.

        5. Запросіть кожну команду презентувати свою рекламу. Час на презентацію реклами - 3 хвилини.

        6. Роздайте кожному/-ій учню/-ениці аркуш самооцінювання та взаємооцінювання (Додаток 3. Самооцінювання та взаємооцінювання). Поясніть, що спочатку кожна дитина має заповнити самостійно аркуш самооцінювання. Потім запропонуйте об'єднатися в пари і обмінятися з однокласником/-цею аркушем і заповнити графу "взаємооцінювання".

         7. Після того, як учні/учениці заповнили картки самооцінювання та взаємооцінювання, проведіть обговорення. Запитання для обговорення:

 • Що ви відчуваєте після виконання завдання та процесу само- і взаємооцінювання?
 • Чи є щось, чим би ви хотіли поділитися зараз?
 • Як вам працювалося у групах?
 • Що вам заважало працювати, а що допомагало?
 • Які цікаві ідеї про многокутники ви почули під час реклами інших груп?
 • Що б ви могли додати чи видалити до критеріїв такої роботи наступного разу?
 • Чого ви навчилися в цій вправі? / Що ви взяли з цього досвіду?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні та учениці усвідомлюють важливість побудови доброзичливих стосунків з іншими людьми в групі для ефективної співпраці, розуміють цінність кожної людини та те, що до кожного/-ої необхідно ставитися з повагою та надавати можливість висловитися і бути почутим/-ою. Учні та учениці класу співпрацюють в процесі повторення матеріалу з теми “Площі многокутників”, допомагають і підтримують одне одного.

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Підручник з геометрії 8 клас автор А.Г.Мерзляк; В.Б. Полонський; М.С. Якір. 2016 рік.

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Облаштування класної кімнати: передбачені місця для групової роботи. Матеріали: А4 (2 аркуші на групу), маркерів (3 кольори на кожну групу).
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

partners logos

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив” та Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom logo2

© 2023 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда