ewc ce

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку вправ заявленій тематиці.

Фільтр

“Роль Закону”

П.І.Б. автора: Якименко Валентина Петрівна
E-mail автора: petrovnav@ukr.net
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області
Предмет: історія
Тема уроку/години спілкування: Правове становище населення Вавилонського царства відповідно до законів Хаммурапі
Клас: 6
Мета вправи/заняття: Поглибити розуміння того, що всі люди мають бути рівними перед законом незважаючи на відмінності у соціальному статусі, а будь-які зловживання влади, що порушують права людей є неприпустимими.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Визнання цінності демократії
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Впевненість у собі, Аналітичне та критичне мислення, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

Учень ∕учениця відстоює думку про те, що всі закони мають відповідати нормам і стандартам у галузі прав людини, що коли представник влади здійснює свої владні повноваження, то він/вона не має зловживати владою та виходити за рамки своїх правових повноважень.

Учень ∕учениця, використовує докази, щоб підтвердити свою думку, працюючи у групі, надає іншим важливу або корисну інформацію

Навчальні результати з програми навчання:

Поглибити знання учнів з історії Вавилону, визначити особливості  розвитку Вавилонської держави за правління  царя Хаммурапі.

Тривалість вправи: 25 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Крок 1.

Учні об’єднуються  у  групи  по  четверо або п’ятеро (методом простої  лічилки, враховуючи  кількість дітей у класі).

Кожна група обирає спікера (веде обговорення, оголошує результати роботи групи), секретаря (занотовує результати роботи)  та хранителя часу (слідкує за часом виконання роботи).

Групи  отримують по три  робочі аркуші: правила (додаток  1), вислови відомих людей про базові поняття закону (додаток 2), робочий аркуш  на якому можна занотовувати  свою відповідь (додаток 3)

Крок 2.

Кожна група повинна  співвіднести за змістом  правила поведінки з відповідним висловом -  поняттям закону (10 хвилин).

Наприклад:

Вислів  Мета закону – захист  найслабших /Сенека/

Правило:   Держава гарантує  безробітним дохід, який є достатнім для виживання

Крок 3.

Групи презентують свої результати у такий спосіб: спікери по черзі  зачитують  відповідності, пояснюючи та обґрунтовуючи  вибір групи, залучаючи, по необхідності,  й інших членів групи

Крок 4.

Обговорення за питаннями:

Навіщо існують закони у суспільстві?

Який закон можна вважати хорошим, а  який поганим?

Який закон можна назвати демократичним?

Крок 5.

Групи працюють над текстом  законів Хаммурапі (отримують додаток 4.)

Учитель пропонує  визначити:

(питання можна написати на дошці)

Чи визнали б ці закони  хорошими відомі люди різних часів  над висловами яких ви працювали раніше?;

Кого або що в першу чергу  захищали ці закони?;

Чи були жителі Вавилонської держави рівними перед законом?

Якби до створення законів у Вавилоні було залучено  усе вільне населення,  чим би вони відрізнялися  від законів царя?

Відповідь на кожне запитання групи  готують за поданим кліше (додаток 5.).

Спікери  кожної  групи по черзі  оголошують  результати обговорень.

Дебрифінг

Питання для обговорення:

Чи погоджуєтесь ви з думкою про те, що закон в першу чергу повинен захищати  права? Чому?

Які права людини, з точки зору сучасної людини, порушувались у  часи правління царя Хаммурапі? Чому це  відбулося?

Від чого, на вашу думку, залежить якість прийнятих у державі законів?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні розуміють цінність демократичних законів для  суспільства і кожного громадянина.

Усвідомлюють, що закони та їх якість залежать від рівня розвитку суспільства  та ступеня залученості до їх створення  усіх громадян.

З одного боку закони Хаммурапі були були великим досягненням, бо поява уніфікованого законодавства сприяла єдності країни та певної впорядкованості у  суспільстві. З іншого боку ці закони утвердили єдиновладне управління, правляча верхівка закріпила у цих законах переваги над іншими верствами населення, що призвело до соціальної напруги у суспільстві.

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Навчання демократії: збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини Том VI   Р. Голлоб, П. Крапф  (ст. 49)

Ключові слова: Закон, права, справедливість, рівність, історія

Методом співставлення цитат відомих людей різних часів про роль закону з правилами сучасного демократичного суспільства, що по своїй суті відповідають  цінностям висвітленим в цитатах, учні визначають мету та роль закону у суспільстві. У процесі аналізу законів Хаммурапі учитель заохочує  учнів робити обміркований вибір цінностей у рамках прав людини, висувати їх для обговорення та оцінки правового становища  населення Вавилонського царства, водночас  сприяє  розумінню, що ці закони відображали   реалії тогочасного суспільства з його цінностями.

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2020 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда