ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Розуміємо і діємо

Вправа сприятиме розумінню екологічних взаємозв’язків, важливості поінформованості учасників та учасниць, продемонструє важливість позитивного ставлення до людей і до себе в різних випадках. Також сприятиме розширенню світогляду дітей шляхом обговорення різних прикладів із життя.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Нещеретівська гімназія Білокуракинської селищної ради Луганської області
Предмет: Біологія
Тема уроку/години спілкування: Агроценози, їхня структура та особливості функціонування
Клас: 11
Мета вправи/заняття: Практикувати метакогнітивні навички, створити умови для формування певного ставлення до діяльності людини, шляхом аналізу статистики і власного досвіду; розвивати позитивне ставлення до себе та інших.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, групова робота, робота у парах
Ключова складова громадянської компетентності: Знання та критичне розуміння світу
Додаткова/і складова/і компетентності: Громадянська свідомість, Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- може оцінити вплив суспільства на природне середовище, наприклад, з погляду зростання населення, його розвитку, споживання ресурсів тощо;

-може критично осмислювати ризики, пов’язані зі шкодою для довкілля;

- може критично осмислювати взаємозалежність довкілля та світової спільноти;

-здатен/-а оцінювати на основі аргументів та досвіду;

-здатен/-а критично роздумувати над минулим досвідом із метою забезпечення прогресу у майбутньому;

-висловлює готовність взаємодіяти та працювати з іншими людьми;

-співпрацює з іншими людьми заради спільних інтересів. 

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- може назвати екологічні чинники та пояснити їх взаємодію;

- може пояснити елементарні причинно-наслідкові зв'язки між екологічними процесами та явищами;

- розуміє механізми дії екологічних чинників;

- висловлюється про роль та значення екології в сучасному світі.

Тривалість вправи: 20 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. Попросіть учасників/-ць протягом 5 хвилин пригадати недавній негативний досвід, пов'язаний з використанням сільськогосподарських угідь (продукції). Якщо у дітей виникають труднощі з розумінням запитання, наводіть приклад.
 2. Роздайте учасникам/-цям аркуші, на яких вони робитимуть короткий опис цього досвіду.
 3. Запропонуйте визначити позитивні моменти цього досвіду і записати їх на тому ж аркуші.
 4. Об'єднайте дітей у пари (тих, хто сидить поруч) для обговорення між собою позитивних моментів. Попросітьзанотувати на своїх аркушах паперу.
 5. Об'єднайте учасників/-ць у групи по 4 особи (діти можуть об'єднатися за назвами екологічних чинників). 
 6. Роздайте групам, які утворилися, аркуш паперу А2 і маркери. Попросіть відобразити на ньому з одного боку основні моменти негативного досвіду, а з іншого боку - позитивне ставлення або переваги, які були отримані.
 7. Запросіть кожну групу представити результати своєї роботи.
 8. Об’єднайте дітей у коло і проведіть спільне обговорення, під час якого з’ясуйте причини виникнення негативного досвіду тощо. Запитання для обговорення (дебрифінгу):
 • Якими були ваші емоції під час опису негативного досліду?
 • Якими були ваші емоції під час пошуку позитивних моментів і коли ви їх знайшли?
 • Чого ви навчилися під час цієї вправи?
 • Яким чином можна було уникнути або послабити вплив негативного фактора?  
 • Яка є закономірність між дією певного фактора і діяльністю людини?
 • Чи допоміг вам пошук позитивних моментів легше перенести згадку про негативний досвід?
 • Яку роль у запобіганні таких ситуацій у вашому житті може відігравати поінформованість з екологічних питань?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні та учениці розуміють важливість знань про взаємозв’язок між людиною і природою, закономірність взаємовідносин між різними типами факторів в агроценозі; цінність пережитого власного досвіду для формування подальшої екологічної поведінки.

Використані джерела:

Посібник “Наскрізні компетентності для демократії” (вправа “Як навчитись з неприємного досвіду”, с. 51-52).

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Необхідне вільне приміщення для легкості об’єднання в пари, групи, коло. Маркери, ручки, олівці, папір А4, А2.
Коментарі:

Під час виконання вправи доцільно надати приклад ситуації, щоб діти змогли швидко зорієнтуватися, наприклад:

 • Нещодавно зі мною сталася прикра подія. Я сильно отруївся домашньою картоплею на святкуванні дня народження мого знайомого. Позитивним було те, що, потрапивши до лікарні, я познайомився з чудовою дівчиною. Тепер ми класно спілкуємося.   
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

partners logos

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив” та Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom logo2

© 2023 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда