ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Спробуй мене прийняти таким/-ою, який/-а я є

ПРО критичну оцінку усвідомлення та сприйняття характерів героїв/героїнь;

ДЛЯ розуміння самого/ої себе та оточуючих;

ЧЕРЕЗ порівняльну характеристику героїв/героїнь та інакшість сприйняття світу.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Опорний заклад освіти "Шкарівський академічний ліцей - центр позашкільної освіти" Білоцерківського району
Предмет: Зарубіжна література
Тема уроку/години спілкування: Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Людські взаємини та моральні цінності
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Навчити учнів/учениць критично оцінювати свої дії та аналізувати дії інших; толерантно сприймати інакшість; розвивати емпатію.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей
Додаткова/і складова/і компетентності: Емпатія, Знання самого себе та критична самооцінка
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- критично оцінює, аналізує та вільно висловлює свої думки;

- виявляює повагу та толерантно сприймає судження інших учасників/-ць;

- демонструє відкритість до сприйняття інакшості; 

- поважає моральні цінності інших культур;

- учиться працювати в групі, не зважаючи на різноманітність суджень.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

-  висловлює власні переконання та судження щодо дій та життєвого вибору героїв/героїнь твору;

-  розвиває емпатію, намагаючись співпереживати героям/героїням та  розуміти потрібність кожного/-ої;    

-  порівнює зміст тексту з власними уявленнями про цінності інших культур світу;

       -  сприймає та аналізує отриману інформацію.

Тривалість вправи: 40-45 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

1. Оберіть із класу 8 осіб. Ці 8  учнів/учениць будуть уособлювати під час вправи головних героїв/героїнь казки (Маленький Принц, Король, Шанолюб , П’яничка, Ділок, Ліхтарник, Троянда, Лис). Запропонуйте учням/ученицям вільно обрати картку, на зворотньому боці якої вказано ім’я персонажа. Саме над  цим персонажем учень/учениця має працювати на уроці. Роздайте кожному/кожній із цих учнів /учениць по 2 аркуші паперу та маркери; розсадіть їх приблизно на однаковій відстані між собою.

2. Об’єднайте учнів/учениць класу на 8 груп методом розрахунку від 1 до 8 та доєднайте по 1 групі до кожної з обраних раніше дітей, які уособлюють героїв/героїнь.

3. Оголосіть завдання: протягом 4 хвилин кожна група працює з певним/-ою учнем/ученицею-геоєм/героїнею твору, визначаючи його/її позитивні та негативні сторони.

Порядок дій: за 1 хвилину учень-герой/учениця-героїня перед групою висловлює своє бачення щодо негативних та позитивних рис героя/героїні. Група уважно слухає. Після завершення виступу  у представників/-ць групи є 3 хвилини для того, щоб по черзі висловити власну думку щодо цього героя/героїні та його/її позитивних та негативних рис характеру. Учень/учениця, який/яка уособлює даний персонаж, записує на 1 аркуші паперу названі позитивні риси характеру. На іншому аркуші паперу записує названі негативні риси даного персонажу. 

4. По завершенню 4 хвилин подайте голосовий сигнал (плеск в долоні, дзвінок або ж голосову команду) про завершення роботи та перехід групи до іншого/іншої учня-героя/учениці-героїні за годинниковою стрілкою.

5. Такий порядок дій відбувається, поки усі 8 груп не поспілкуються з усіма героями/героїнями. Під час роботи в групах усім учням/ученицями дозволяється вільно пересуватися класом.

По завершенню роботи учні/учениці можуть залишатися на тих місцях, де вони є.

6. Для тих, які уособлювали героїв/героїнь, дайте 1 хвилину для впорядкування матеріалу. Після цього кожен/кожна з 8 учнів/учениць-персонажів по черзі має усно презентувати  напрацювання, зроблені за допомогою усіх груп щодо позитивних та негативних рис характеру персонажу.

7. Обговоріть з учнями/ученицями такі питання:

-         Яка з позитивних чи негативних рис характеру героя/героїні викликала у вас сильні емоційні почуття?

-         Які доводи інших учасників/учасниць дозволили вам змінити власну точку зору?

-         Яким чином  ви досягали порозуміння у роботі групи?

-         Що саме у вашій діяльності викликало труднощі?

-         Чим схожі деякі герої/героїні з вашим оточенням?

-         Які поради кожному/кожній із них ви могли б дати?

            -     Що саме ви  хотіли б змінити в собі?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці толерантно ставляться до висловлення іншої думки; уміють критично оцінювати власні дії; проявляють емпатію та співпереживання.

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Папір, маркери
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда