ewc ce

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Системи цінностей

П.І.Б. автора: Боярчук Ольга
E-mail автора: boyar4uk@ukr.net
Застосування вправи: На уроці, Поза уроком
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради "Київський обласний інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів"
Предмет: зарубіжна література
Тема уроку/години спілкування: Гуманістичні цінності, втілені у фольклорних творах різних народів. Зв’язок фольклорних жанрів із культурними традиціями різних народів і національностей.
Клас: 5
Мета вправи/заняття: Формувати розуміння про існування різних систем цінностей та розмаїття поглядів, вибір цінностей, що ґрунтуються на свободі особистості, думки, віри та самовираження, орієнтир на важливість гуманістичного підґрунтя.
Форма/метод роботи: групова робота, робота у парах
Ключова складова громадянської компетентності: Визнання цінності культурного різноманіття
Додаткова/і складова/і компетентності: Визнання цінності культурного різноманіття, Визнання цінності демократії, Відкритість до інших культур, переконань і світогляду інших людей, Повага
Очікувані результати:

усвідомлює існування систем цінностей від особистих до розмаїття культур різних країн 

Навчальні результати з програми навчання:

розкриває гуманістичний зміст, цінності, утілені в фольклорі різних національностей.

Тривалість вправи: 15 хв.
Інструкція для проведення вправи:

Кожному учаснику видається перелік із 20 цінностей, викладений у довільній послідовності: соціальний успіх, кохання, слухняність, безпека, мир, порядок, людська гідність, гарне ставлення до себе, рівність, повага інших, чесність, родина, солідарність, відповідальність, справедливість, толерантність, свобода, конкуренція, здоров’я, патріотизм.

2. Учні працюють у парах. Учитель просить учнів розділити цінності зі списку на три категорії: «У першу слід поставити цінності, які ви вважаєте найважливішими; у другу – менш важливі; і зрештою, у третю – ті, що не можна класифікувати».

3. Обговорення відбувається в групах з іншими парами. Учні збираються у групи по три особи та порівнюють свої системи (списки першої категорії), ставлячи такі запитання:

4. Чому я обрав(-ла) цю цінність як найважливішу?

• Як дана цінність проявляється в моїй поведінці?

• Які є перешкоди для її реалізації?

• Які індивідуальні ставлення є протилежними справжнім колективним зобов’язанням?

Підсумок за результатами проведення вправи:

Жодна ієрархія не є пріоритетнішою за іншу. Повага до особи є таким принципом і правилом, що робить можливим прийняття або відхилення певних дій відповідно до цінностей. У фольклорі закарбовано цінності народу, взаємодіють культури, перетинаються традиції різних народів, етнічних груп. Так, ми бачимо спільні риси й водночас розбіжності, зумовлені національною своєрідністю. Проте якою б не була ієрархія цінностей в різних культурах – це насамперед гуманістичні цінності: система ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного розвитку.

Використані джерела:

Навчання демократії: збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / Р. Голлоб, П. Крапф. – Пер. з англ. та адаптація Н. Г. Протасової. – К. : Основа, 2016. – Т. 6, с. 20.

Навчання демократії: збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / Р. Голлоб, П. Крапф. – Пер. з англ. та адаптація Н. Г. Протасової. – К. : Основа, 2016. – Т. 6, с. 18 («Пояснення цінностей»).

Ключові слова: зарубіжна, література, цінності, різноманіття, повага

Учні міркують над цінностями: соціальний успіх, кохання, слухняність, безпека, мир, порядок, людська гідність, гарне ставлення до себе, рівність, повага інших, чесність, родина, солідарність, відповідальність, справедливість, толерантність, свобода, конкуренція, здоров’я, патріотизм.

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2020 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда