ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Валіза цінностей

Вправа сприяє усвідомленню дітьми особистих цінностей як основи життєвої самореалізації; формує вміння визначати життєві цінності і досягати поставлених цілей; розвиває комунікативні навички учнів/учениць через організацію кооперативного навчання на уроці; розвиває емоційну сферу дітей; виховує вміння працювати в команді; сприяє формуванню в учнів/учениць ціннісного ставлення до життя.

Застосування вправи: На уроці, Поза уроком
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний заклад Верхньоторецький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа I-IIІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Очеретинської селищної військово – цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
Предмет: Іноземна мова
Тема уроку/години спілкування: Мої плани на майбутнє
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Визначити життєві цінності та перелік умінь і навичок успішної людини; спонукати учнів/учениць висловлювати судження про свою роль і місце у сучасному середовищі; підвищити самооцінку дітей за рахунок визнання і усвідомлення своїх позитивних сторін.
Форма/метод роботи: фронтальна робота, групова робота, робота у парах
Ключова складова громадянської компетентності: Знання самого себе та критична самооцінка
Додаткова/і складова/і компетентності: Впевненість у собі, Мовні, комунікативні вміння та багатомовність, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

Учень/учениця:

 • може критично подивитися на себе з різних точок зору;
 • може критично осмислювати власні цінності та переконання;
 • здатен/-на ефективно та успішно спілкуватися в міжкультурному середовищі;
 • послідовно працює з іншими заради досягнення цілей та виконання завдань;
 • висловлює впевненість у своїй здатності бути успішним.
Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

 • розвиває комунікативні навички;
 • удосконалює вміння висловлювати своє ставлення до вчинків, думок позицій інших людей;
 • аргументує свою точку зору.
Тривалість вправи: 30 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Перший етап. Фронтальна робота. Метод “Мозковий штурм” - 5 хвилин

What does success mean to you?

Success is something that you have to define for yourself, and no one can do it for you. Success could mean a sense of giving back to the world and making a difference. It could mean a sense of accomplishment and career progression. It could mean being able to do the things you love.

 1. Попросіть пригадати слова чи словосполучення, які асоціюються зі словом “Успіх”. Роздайте учасникам/-цям по три стікери, на яких вони мають зазначити найважливіші, на їх думку, цінності.
 2. Потім попросіть усіх озвучите написане і прикріпити стікер на фліпчарт, де зображено валізу.

Другий етап. Робота в парах - 5 хвилин

 1. Об'єднайте учасників/-ць у пари (довільно). Попросіть кожну пару обрати для себе відому людину чи літературного/-у героя/героїню, яким/якою вони захоплюються, та дати відповіді на запитання.
 • Who do you admire? 
 • Think of some positive role models who inspire you to live a meaningful life. This could include people you know personally, famous figures, characters in a book, etc. As you think about these people, say (write down):
 • what inspire you
 • the admirable qualities they possess
 • behaviors and actions you would like to emulate

Третій етап. Робота в групах - 10 хвилин

 1. Об'єднайте учасників/учасниць у групи по 5 осіб. 
 2. Попросіть кожного/-у учасника/-цю групи намалювати на аркуші уявну “валізу успіху” і зазначте на ній цінності, які, на думку дитини, мають бути притаманні успішній людині.  
 3. Попросіть дітей обговорити “валізи успіху”, знайти спільне  та відмінне. На окремому аркуші діти мають записати цінності, які співпали у 5 учасників/-ць під цифрою 5, якщо у чотирьох - під цифрою 4 і так далі (Додаток).
 4. Після обговорення попросіть учасників/-ць поміркувати та написати під валізою, що можна зробити, щоб підвищити їхній рівень упевненості в собі настільки, щоби повністю заповнити валізу.  
 5. Проведіть обговорення (дебрифінг) - 10 хвилин
 • What's important to you in life?
 • What does success mean to you?
 • What are you most proud of? 
 • When were you the happiest?
 • In what career can you be successful, without worrying about money? 
 • When you’re reading news stories, what sort of story or behaviour tends to inspire you?
 • What type of story or behaviour makes you angry?
 • What do you want to change about yourself to reach your personal goals in life?

 

Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці вчаться визначати життєві цінності і досягати поставлених цілей, ставитись до власного життя та життя інших лю­дей, як до найвищої цінності, займати активну життєву позицію та бути впевненими в собі.

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Український переклад: Наскрізні компетентності для демократії: 60 вправ для розвитку та оцінювання ставлень, умінь і знань. Видання друге© Європейський центр ім. Верґеланда, травень 2019 (вправа «Багаж навчання», с.105–106).

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Маркер та ручка на кожного/-у учасника/-цю, папір А4 (1 аркуш на учасника/-цю), стікери (3 кольори на кожног/-у учасника/-цю), роздрукований для кожного/-ї учасника/-ці список цінностей.
Коментарі:

Облаштування класної кімнати: на початку тренінгу стільці мають бути розміщені колом, потім стояти навколо столів, де працюють по п’ять учасників/учасниць.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда