ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Усі рівні - усі різні

Вправа сприяє розумінню географічного простору європейських країн, їх кордонів, економічного розвитку та культури.

Учні/учениці, базуючись на фактах та досвіді, висвітлюють європейські демократичні цінності, знаходять їх взаємозв’язок з розвитком людства та економіки.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Слов'янський педагогічний ліцей Слов'янської міської ради Донецької області
Предмет: Географія
Тема уроку/години спілкування: Країни Європи: Велика Британія. Франція.
Клас: 10
Мета вправи/заняття: Розвинути вміння читати інформацію критично і самостійно; формувати навички висловлювання та відстоювання власної думки, співпраці, уміння працювати на результат, досягати компромісів; поглибити розуміння зв’язків демократичних цінностей з розвитком економіки країни.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, фронтальна робота, групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Знання та критичне розуміння світу
Додаткова/і складова/і компетентності: Визнання цінності демократії, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

Учень / учениця:

- знає та критично розуміє передумови, що лежать в основі бачення світу;

- може оцінити вплив суспільства на природне середовище, наприклад, з погляду зростання населення, його розвитку, споживання ресурсів;

- може критично осмислювати цінності, поведінку та способи життя, необхідні для сталого майбутнього;

- може критично осмислювати зв’язки між економічними, соціальними, політичними та екологічними процесами;

- може пояснити, як особистий вибір, політичні дії та моделі споживання впливають на різні частини світу;

- стверджує, що демократію слід завжди поважати як важливу основу для спільної діяльностіз іншими людьми у суспільстві;

- вибудовує доброзичливі стосунки з іншими людьми в групі.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень / учениця:

- розуміє принципи раціонального використання природними ресурсами у рамках сталого розвитку;

- усвідомлює роль навколишнього середовища для життя і здоров’я людини;

- здатен/-а дотримуватися здорового способу життя.

Тривалість вправи: 40 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

На дошці напишіть два речення:

 • Велика Британія: особливості географічного положення, культура, економіка.
 • Франція: особливості географічного положення, культура, економіка.
 1. Роздайте кожному/-ій учню/-ениці інформаційний лист, у якому написані два речення, що на дошці. Поясніть дітям, що наступна діяльність є свого роду перевіркою, але її метою є не встановити, хто правий, а хто помилився, це лише відправна точка для початку розмови. Прокоментуйте, що для заповнення інформаційного листа дозволяється користуватися географічними атласами. 
 2. Виголосіть завдання: кожен і кожна індивідуально мають визначити:

- Які ознаки схожості та відмінності в економічному розвитку Великої Британії та Франції?

- Що означає співдружність націй?

 1. Об’єднайте учасників/-ць у малі групи по три людини. Дайте 20 хвилин часу на обговорення та аналіз їх індивідуального вибору. Попросіть учнів/учениць подумати над наступними питаннями і дати колективну відповідь:
 • Чому ви віддали перевагу одній відповіді серед усіх інших?
 • На яких цінностях ґрунтується цивілізація даних країн?
 • Які культурні зв’язки існують між країнами?

        4. Коли групи закінчать роботу, зберіть відповіді на питання від кожної групи. Після чого запропонуйте групам викласти причини, які привели їх до такого вибору.

        5. Проведіть дебрифінг:

 • Чи носять європейські демократичні цінності (автономія особистості, парламентаризм, права  людини і  громадянина) універсальний характер? 
 • На яких цінностях ґрунтується азійська цивілізація? У чому полягають відмінності між європейськлю та азійською цівілізаціями? Що спільного? Що вплинуло  на це? 
 • З чим пов’язано становлення демократичних цінностей?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці усвідомлюють важливі критерії географічних закономірностей між країнами; розуміють, що брати на себе відповідальність означає вирішувати дилеми: збирати інформацію, аналізувати наслідки, визначати пріоритети, ухвалювати рішення.

Використані джерела:

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «Компас» («Всі рівні – всі різні», с.112-114).

Посилання: https://www.coe.int/uk/web/compass/45

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Облаштування класної кімнати: стільці мають бути розміщені острівцями для 7 груп. Географічні атласи. Набір карток для поділу на групи.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда