ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Я теж

Вправа сприяє усвідомленню, що ми всі люди, для нас характерно багато спільних ознак, і це нас зближує. Але кожну людину вирізняє її особливість, неповторність, власна індивідуальність, переконання та світогляд. Незважаючи на це, вона може знайти подібних собі і об’єднатися за спільними інтересами. Учасники/учасниці, базуючись на фактах, досвіді,цінностях, традиціях, пригадують спільні та відмінні риси людей.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені О. І. Могильницького Добромильської міської ради Самбірського району Львівської області
Предмет: Біологія
Тема уроку/години спілкування: Різноманітність птахів
Клас: 7
Мета вправи/заняття: Показати, що всі люди рівні та водночас унікальні; сформувати розуміння,що, незважаючи на унікальність, кожна людина може знайти собі подібну і об’єднатися у певну спільноту та усвідомити свою ідентичність з іншими людьми.
Форма/метод роботи: ігрові методи навчання
Ключова складова громадянської компетентності: Знання та критичне розуміння мови і особливостей спілкування
Додаткова/і складова/і компетентності: Аналітичне та критичне мислення, Знання самого себе та критична самооцінка
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- може описати свою мотивацію;

-може критично осмислювати власні цінності та переконання;

- може критично подивитися на себе з різних точок зору;

-може визначити схожість та різницю між новою та вже відомою інформацією;

-використовує докази, щоб підтвердити свою думку.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

-установлює зв'язок між будовою птахів і способом життя;

- висловлює судження щодо різноманітності птахів, їх ролі у природі та значенні в житті людини;

- виявляє ціннісне ставлення  до птахів;

- робить висновок про те, що особливості будови організму птахів є результатом пристосування до характерного для них способу життя.

Тривалість вправи: 25 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Перший раунд.

 1. Сформуйте коло, у якому всі діти сидять на стільцях.
 2. Заберіть одинстілець, попросіть гравця/гравчиню стати всередині кола і назвати щось, що є спільним для всіх птахів. Наприклад: передні кінцівки - крила - пристосовані до польоту.
 3. Поясніть, що всі, хто погоджується, повинні встати і пересісти на інше крісло, вигукуючи: «Я теж». Учень/учениця, якийяка стоїть у центрі, також намагається зайняти вільне крісло. Тепер у центрі кола опиняється інша дитина, яка має назвати іншу рису.

 Другий раунд.

 1. Організуйте простір таким сином, щоб усі учні та учениці сиділи у колі на стільцях.
 2. Запропонуйте кожній дитині картку з написом відповідної групи птахів згідно з параграфом підручника, за яким навчається клас, наприклад, «Журавлеподібні» і т.д.
 3. Попросіть кожну дитину знайти у параграфі і виписати особливості будови чи фізіології групи птахів, які вони обрали.
 4. Розпочніть з учня/учениці, який/яка першим/першою виявив/виявила бажання назвати унікальну ознаку «своєї» групи птахів. Наприклад, «вони мають видовжену шию та вкорочені ноги».
 5. Якщо ніхто більше не має цієї ж риси, то інша дитина має назвати особливість своєї групи птахів.
 6. Якщо у когось ще є така ж особливість чи ознака, то цядитина має підскочити, вигукнути «Я теж» та сісти на коліна однокласника/однокласниці, який/яка першим/першою назвав/назвала цю особливість. Якщо кілька учнів/учениць мають таку ж особливість, то вони всі сідають одне одному на коліна, поверх першої людини,яка її назвала. Після цього усі повертаються на свої місця, а гравець/гравчиня має ще раз спробувати згадати унікальну для нього/неї рису. Після вдалої спроби черга називати унікальну особливість переходить до наступної дитини у колі.
 7. Проведіть обговорення (дебрифінг):
 • Що ви відчували, коли брали участь у вправі?
 • Що було простіше: знаходити спільні риси птахів чи відмінні?
 • У вправі були ознаки, які належали різним групам птахів. Про що це свідчить?
 • Подумайте, для чого нам знати спільні і відмінні ознаки птахів?
 • Люди, як птахи, мають спільні ознаки, за якими їх віднесли до однієї групи. На підставі яких ознак учені об’єднали людей в один вид?
 • Незважаючи на спільне походження, будову і фізіологію, люди відрізняються одне від одного, вони – унікальні. Подумайте, у чому полягає ваша унікальність?
 • Коли у реальному житті вам подобається почуватись унікальними та іншими, а коли вам подобається почуватися схожими на інших?
 • Подумайте, чи завжди ваша унікальність виділяє вас із групи, чи, може, навпаки об’єднує?
 • Які переваги ви відчуваєте, коли є учасником/учасницею групи?
 • Чого ви навчилися в цій вправі?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Тварини і люди —  живі організми, що мають всі властивості живої природи, притаманну їм спільну будову і фізіологію, підкоряються біологічним законам. Це їх об’єднує. У той же час кожний представник певної групи птахів має свої особливості, за якими його відносять до певної групи. На відміну від тварин, кожна людина має принципові відмінності від усіх інших людей, має свою унікальність. Усвідомлюючи свою незамінність, індивідуальність, людина усвідомлює і свою повну ідентичність з іншими людьми: адже зрозуміти свою унікальність можна лише порівняно із іншими людьми та лише за умови переконаності в тому, що всі люди однакові, але в чомусь — не такі.

Використані джерела:

Освітня збірка: Усі різні – усі рівні. Ідеї, ресурси, методи і вправи для неформальної міжкультурної освіти молодих людей та дорослих, - 3тє видання, 2016 (вправа «Я теж», с. 127-128).

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Картки з написом групи птахів.
Коментарі:

У цю гру потрібно грати швидко. Можна запровадити правило, що учні/учениці мають лише 10 секунд на роздуми. Щоб гра вдалася, кількість учасників/учасниць другого раунду гри не повинна перевищувати кількість груп птахів, які зазначені у відповідному параграфі підручника.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

partners logos

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив” та Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom logo2

© 2023 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда