ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Знімаємо маски. Гетьманат Скоропадського: факти та судження

Вправа сприяє усвідомленню, що погляд різних людей на одну подію або обставину може бути різним в залежності від їх особистого соціального досвіду, тому є суб’єктивним. Учасники/учасниці, базуючись на фактах, досвіді, цінностях, фантазії, аналізують історичні джерела - інтерпретацію фактів та судження про історичних осіб, які опинилися в конкретних історичних обставинах.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського
Клас: 10
Мета вправи/заняття: Поглибити розуміння необхідності критичного оцінювання інформації з огляду на те, хто, з якою метою, в якій ситуації її подає.
Форма/метод роботи: фронтальна робота
Ключова складова громадянської компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Додаткова/і складова/і компетентності: Гнучкість та вміння адаптуватися, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- здатен/-на аналізувати альтернативні погляди;

- може критично оцінювати інформацію;

- адаптується до нових ситуацій, по-різному застосовуючи знання;

- може критично осмислювати процеси історичного пошуку.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- може виявити специфіку розвитку громадського і культурного життя, освіти і науки за часів Української Держави;

- може пояснити, хто такий Павло Скоропадський, поняття Українська Держава, внутрішня та зовнішня політика.

Тривалість вправи: 15 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Крок 1. Розпочніть вправу зі слів про те, що історики/-ні, вивчаючи той чи інший історичний період, часто стикаються з суперечливими історичними джерелами. Одними з найцінніших історичних джерел є, безперечно, свідчення сучасників/-ць подій, але й вони є досить неоднозначними.

Крок 2. Запросіть вийти до дошки 4 “добровольців/-иць”, яким би було цікаво “вжитися” в роль сучасників/-ць тієї епохи.

Крок 3. Роздайте всім учням/ученицям, окрім “добровольців/-иць”  вислови людей, які  так чи інакше оцінювали державотворчі, соціально-економічні, культурні процеси, що відбувалися за часів правління Павла Скоропадського. Під кожним висловом має бути інформація про те, хто це сказав, яку він/вона займав/-ла посаду в державі або яку політичну силу або соціальну верству представляв/-ла (Додаток). Попросіть учнів/учениць ознайомитися з ними.

Крок 3.1. Учням/ученицям, які виявили бажання “вжитися в роль”, дайте по одному вислову з тих, що отримали всі діти, та попросіть “одягти маску” (одягають паперову маску з емоцією (ЗЛІСТЬ, ГНІВ, ЗАДОВОЛЕННЯ, РОЗЧАРУВАННЯ, НАДІЯ), яка, на їхню думку, супроводжувала б сказане в той час, і попросіть не коментувати свій вибір.

Крок 4. Запропонуйте класу назвати кожного однокласника/-цю в масці іменем людини, якій належить його/її вислів, аргументувавши свій вибір такою мовною формою:

 • Я думаю, під маскою ЗЛІСТЬ (ім’я/ прізвище /представник/-ця соціальної верстви). Підставою так говорити йому/їй стало те, що ...

Коли “усі маски скинуто” (учні/учениці правильно назвали осіб), переходьте до дебрифінгу.

Крок 5. Проведіть обговорення. Запитання для дебрифінгу:

Запитання до учнів/учениць, які вживалися в образ:

 • На що саме ви спирались, обираючи для себе маску?
 • Що ви відчували, коли одягали маску?
 • Як інтерпретує ваш/-а герой/-їня факти? Чому саме так?
 • Як соціальний статус вашого/-ї героя/-їні вплинув на інтерпретацію фактів та емоційне забарвлення інформації?

Запитання для всього класу:

 • Які відчуття у вас виникли під час виконання  вправи?
 • Чому, на вашу думку, люди, які проживали в один і той самий час, по-різному його оцінюють?
 • Як правильно розрізняти факти і судження?
 • Від чого, на вашу думку, найбільше залежать оціночні судження людей щодо різних фактів?
 • Що є важливішим для реальної картини дійсності: факти чи оціночні судження? Чому?
 • Які висновки ви зробили особисто для себе, виконуючи вправу?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці усвідомлюють важливість критичної оцінки будь-якої інформації, що надходить від інших людей; розуміють,що кожне оціночне судження є суб’єктивним. Підводячи підсумки разом з дітьми, учитель/-ка має наголосити, що навіть оціночні судження, якщо вони містять реальні факти, є важливим історичним джерелом, особливо при вивченні історичних подій, яким не можна дати однозначну оцінку; важливим є осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь.

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Цитатний матеріал підібрано із статей сайту Українського інституту національної пам'яті. Режим доступу: https://uinp.gov.ua/

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Картки з висловами: одна на парту; набір паперових масок, що символізують ЗЛІСТЬ, ГНІВ, ЗАДОВОЛЕННЯ, РОЗЧАРУВАННЯ, НАДІЮ (або паперові таблички з такими написами).
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда