ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

3-2-1

Вправа з використанням техніки формувального оцінювання покликана розказати: 

ПРО формування позитивної самооцінки дитини, підвищення мотивації до навчання;

ДЛЯ критичного осмислення власних цінностей та переконань;

ЧЕРЕЗ обговорення та критичне сприйняття інформації у формі писемного й усного мовлення та здійснення формувального оцінювання.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Предмет: Іноземна мова
Тема уроку/години спілкування: Я, моя родина, мої друзі/подруги. Індивідуальність людини. Формування особистості
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Моніторити процес навчання, формувати позитивну самооцінку дитини, мотивувати, надихати, залучати учнів до визначення власного рівня участі у вирішенні соціальних питань.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота, групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Знання самого себе та критична самооцінка
Додаткова/і складова/і компетентності: Громадянська свідомість, Вміння слухати та спостерігати
Очікувані результати:

Учень/ учениця:

 • може критично осмислювати власні цінності та переконання;
 • уважно прислухається до різних думок;
 • висловлює бажання допомагати людям у громаді на волонтерських засадах.
Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

 • узагальнює інформацію, використовуючи граматичний час Past Simple;
 • надає аргументи, використовуючи порядкові прислівники “firstly”, “secondly”, “thirdly” для перерахування суміжних моментів;
 • надає інформацію та ставить запитання з метою уточнення інформації;
 • висловлює своє ставлення до вчинків, думок, позицій інших людей;
 • висловлює свої почуття та емоції;
 • аргументує свій вибір, точку зору, власну думку.
Тривалість вправи: 15-20 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Comment: The students have read the text “Nighthawk Ranch - A Unique Summer Camp Experience” in advance (Supplement 1).

1. Hang out the schemes and ask the students to fill in the chart (Supplement 2) (5 min). Pay attention they should write

 • 3 things that surprised you when you have read the text;
 • 2 actions they would do if they were volunteers in this camp;
 • 1 question they would like to ask Tom and Dorothy Evans.

2. Unite the students into groups of four. For this, use the names of the categories of camp participants - "founders", "volunteers", "campers/participants", "participants’ fathers / mothers". Participants should choose any card they like, read the role and form groups of 4. Note that each group should include all “camp participants” (“a founder”, “a volunteer”, “a camper / participant”, “a participant’s father or mother ”) (Supplement  3) (1 min).

3. Ask the students to share their thoughts using the parts of the scheme to fill in (4 min):

 • 3 things that surprised you when you have read the text;
 • 2 actions they would do if they were volunteers in this camp;
 • 1 question they would like to ask Tom and Dorothy Evans.

4. Debriefing:

 1. What feelings did you have during reading?
 2. What did your group have in common?
 3. What interesting things have you learnt about your classmates?
 4. Why is it important to be a volunteer?
 5. What adverbs did you use when filling in the chart?
 6. What tense – Present / Past / Future Simple – did you ask Tom and Evans? Why?

Коментар: учніучениці заздалегідь опрацювали текст “Nighthawk Ranch – A Unique Summer Camp Experience” (Додаток 1).

 1. Роздайте учням/ученицям шаблон-схему (Додаток 2), попросіть заповнити (5 хв). Зверніть увагу, що учні/учениці мають записати
 • 3 речі, які їх здивували, коли вони читали текст;
 • 2 дії, які вони зробили б, якби були волонтерами/-ками в цьому таборі; 
 • 1 питання Тому і Дороті Еванс, відповідь на яке вони хотіли б дізнатися. 

2. Об'єднайте учнів/учениць у четвірки. Для цього використайте назви категорій учасників/учасниць табору - “засновники/засновниці”, “волонтери/волонтерки”, “вихованці/вихованки”, “батьки вихованців/-нок”. Учасники/учасниці отримують ролі (наосліп), читають, яку роль обрали, та об'єднуються у малі групи, в складі якої мають бути всі “учасники/учасниці табору” (“засновник/-ця”, “волонтер/-ка”, “вихованець/-ка”, “батько/мати вихованця/-ки”) (Додаток 3) (1 хв).

3. Попросіть дітей обмінятися думками за складовими частинами схеми-шаблона (4 хв):

 • 3 речі, які вас здивували, коли читали текст;
 • 2 дії, які ви зробили б, якби були волонтерами в цьому таборі; 
 • 1 питання Тому і Дороті Еванс, відповідь на яке ви хотіли б дізнатися. 

4. Проведіть обговорення. Запитання для дебрифінгу:

 1. Які емоції викликав текст? 
 2. Що було спільного у вашій групі? 
 3. Що цікавого ви довідалися про своїх однокласників/-ць?
 4. Чому важливо долучатися до волонтерської роботи?
 5. Які прислівники ви використовували під час заповнення шаблону?
 6. У якому часі - Present / Past / Future Simple - ви ставили питання Тому та Еванс? Чому?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці формують позитивну самооцінку, демонструють рівень залученості до участі у вирішенні соціальних питань. Діти усвідомлюють важливість готовності критично осмислити власні цінності та переконання, розуміють важливість власних кроків, щоб допомагати людям у громаді на волонтерських засадах. Знання самого/-ї себе та критична самооцінка – перший крок до участі – цінний крок до відповідальності.

 

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Шаблон-схема для заповнення за кількістю учасників/-ць вправи, картки для об'єднання у групи за кількістю учасників/-ць вправи
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда