ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Бінго!

Вправа сприяє усвідомленню, що кожна людина має право на захист свого життя і здоров'я. Учні/учениці, базуючись на розумінні законодавчого положення про цивільну оборону, здійснюють просте опитування, в якому діляться одне з одним своїми знаннями та досвідом щодо основних принципів здійснення цивільного захисту.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Слов'янський педагогічний ліцей Слов'янської міської ради Донецької області
Предмет: Захист Вітчизни
Тема уроку/години спілкування: Нормативно-правова база цивільного захисту
Клас: 10
Мета вправи/заняття: Отримати знання щодо прав людини та того, що вони в рівній мірі стосуються кожної людини на світі. Розвинути навички слухання та критичного мислення, співпраці, поваги по відношенню до інших людей та їх прав.
Форма/метод роботи: індивідуальна робота
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Громадянська свідомість, Аналітичне та критичне мислення, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- стверджує, що права людини завжди слід поважати та захищати;

- аргументує, що всі державні установи повинні поважати, захищати права людини та сприяти їх реалізації;

- відчуває обов’язок не залишатися осторонь, коли порушують права та гідність інших;

- використовує докази, щоб підтвердити свою думку;

- здатен/-а оцінити ризики, пов’язані з вибором різних варіантів;

- працюючи як член команди, підтримує інших людей, незважаючи на розбіжності у поглядах.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- пояснює важливість знань основ цивільного захисту;

- розуміє важливість підготовки молоді до захисту життя і здоров’я;

- може висловлювати власну думку;

- виявляє ініціативність та відповідальність.

Тривалість вправи: 40 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. На початку уроку на дошці продемонструйте таблицю та зачитайте питання, що містяться у таблиці:
 • Що таке цивільний захист?
 • З якою метою здійснюється цивільний захист?
 • Які основні положення нормативно-правової бази цивільного захисту?
 • Які основні принципи здійснення цивільного захисту?
 • Які конституційні права людини є важливими?
 • Які Закони України, інші нормативно-правові документи свідчать про захист населення від надзвичайних ситуацій?

       2. Роздайте аркуші із запитаннями кожному/-ій учню/-ениці (див. Роздаткові матеріали).

       3. Поясніть, що кожен/-а учасник/-ця має знайти партнера/-ку і поставити йому/їй одне із запитань. Необхідно записати ключові слова відповіді під відповідним запитанням.

       4. Поясніть, що після цього пари мають розійтися та шукати собі нових партнерів/-ок.

       5. Скажіть, що мета гри - не просто відповісти на всі запитання, але отримати відповіді від різних людей. Хто першим заповнить таблицю, має прокричати «Бінго!». Цей/ця учасник/-ця є переможцем/-ницею.

 1. На наступному етапі попросіть усіх учасників/-ць перейти до дискусії. Зачитайте перше запитання та попросить учнів/учениць по черзі поділитися відповіддю, яку вони отримали. Потім запропонуйте записати ключові слова на дошці у таблиці. На цьому етапі дозвольте учасникам/-цям робити короткі коментарі.
 2. Коли таблиця на дошці готова, обговоріть відповіді на кожне питання більш детально.
 3. Проведіть дебрифінг, використовуючи такі запитання для обговорення:
 • Які питання стосувалися прав людини?
 • На які питання було відповідати найскладніше? Чому?
 • Яке питання було найбільш суперечливим?
 • Як поєднані тема прав людини та цивільний захист?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці усвідомлюють, що права людини є універсальними, невід’ємними та неподільними й застосовуються до всіх без винятку; забезпечують мінімальний захист, необхідний людині, що права людини є основою для свободи, рівності, справедливості та миру у світі.

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

КОМПАС: Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді («Бінго!», с.85-87). Режим доступу: https://www.coe.int/uk/web/compass/rights-bingo-

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Простір, який дозволяє учням/ученицям вільно переміщуватися для роботи у парах.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда