ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Картина історії

Ця вправа про те, як навчати дітей критично ставитися до отриманої інформації та аналізувати її задля складання цілісної картини історичного явища.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Олега Ольжича
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: Голокост. Трагедія Бабиного Яру
Клас: 10
Мета вправи/заняття: Формувати розуміння впливу уявлень про явища в історії та інших людей на інтерпретацію того, що відбувалося.
Форма/метод роботи: групова робота, дослідницькі методи навчання
Ключова складова громадянської компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Емпатія, Мовні, комунікативні вміння та багатомовність
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- демонструє, що роздумує над тим, наскільки правильною є інформація, яку використовує;

- стверджує, що права людини завжди слід поважати та захищати;

- здатен/-на описати почуття, що мають інші люди;

- може висловити свою думку щодо окресленої проблеми.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- знає зміст поняття Голокост; природу виникнення та наслідки Голокосту;

- вміє дати історичну оцінку злочинам нацистського режиму.

Тривалість вправи: 25-30 хвилин
Інструкція для проведення вправи:
 1. Оберіть ілюстрацію/світлину, яка ілюструє факти Голокосту в Україні або скористайтеся запропонованою світлиною (див. Додаток). 
 2. Зробіть велике зображення (для демонстрації на дошці/флипчарті/екрані).
 3. Розріжте ілюстрацію на дві частини (так, щоб кожна з них «розповідала певну історію», а під час складання зображення в одне ціле, вийшла б інша історія). Ці частини можуть бути як однакового розміру, так і різних, в залежності від суті зображення.
 4. Продемонструйте учням/ученицям першу частину зображення. 
 5. Попросіть учнів/учениць розглянути ілюстрацію і висловитися у загальному колі про те, що, на їхню думку, зображено: які події, персонажі, що і де відбувається (2 хвилини).
 6. Продемонструйте учням/ученицям другу частину ілюстрації (прикріпіть на дошку/флипчарт/покажіть на екрані таким чином, щоб дві частини склали одне ціле) та попросіть їх переглянути зображення та поділитися думками щодо побаченого (що зображено, які події, персонажі, що і де відбувається) (3 хвилини). 
 7. Об'єднайте учнів/учениць у групи по 5-7 осіб і запропонуйте ознайомитися із текстами медіа джерел, знайти факти, що можуть підтвердити/доповнити зображене на світлині, та скласти невеличку розповідь за ілюстрацією на основі отриманої інформації (за потреби зробити нотатки розповіді на аркушах паперу) (7-10 хвилин).
 8. Запросіть групи презентувати свої розповіді (на презентацію кожній групі 1 хвилина, про це попередьте учнів/учениць перед початком роботи у групах).
 9. Проведіть дебрифінг у загальному колі. Орієнтовні запитання для обговорення:
 • Які емоції викликала у вас ілюстрація? 
 • Що, на вашу думку, відчували люди, зображені на світлині? 
 • Які права людини порушено в цій історії?
 • Чи змінилися ваші думки, коли ви побачили ціле зображення? Чому?
 • Чи змінилися ваші думки щодо зображення, коли ви ознайомилися із іншими джерелами (медіа джерелами)? Чому?
 • Що, на вашу думку, впливає на сприйняття нами інформації про події?
 • Які висновки ви можете зробити для себе після  вправи? 
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці усвідомлюють, що задля створення цілісної уяви про події/явища в історії/діяльність людей необхідно досліджувати різні історичні джерела.

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

 

 • Освітня збірка: Усі різні – усі рівні. Ідеї, ресурси, методи і вправи для неформальної міжкультурної освіти молодих людей та дорослих, - 3тє видання, 2016. - с.82 
 • Рамка компетентностей для культури демократії. Том ІІ. Дескриптори компетентностей для культури демократії. - Офіційні документи Ради Європи. 
 • Навчальна програма з історії України для 5-9, 10-11 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України № 236 від 21.02.2019 року.
 • Світлина, що ілюструє приклади Голокосту в Україні (трагедію Бабиного Яру). Режим доступу: http://clsgbabinyar.blogspot.com/2015/08/blog-post.html
 • БАБИН ЯР: людина, влада, історія. Документи і матеріали. Електронне видання. Режим доступу: http://history.kby.kiev.ua/
 • Збірник «Бабин Яр: пам'ять на тлі історії». Путівник для вчителя: збірник навчально-методичних розробок шкільних занять на основі віртуальної виставки та документального фільму / Ред.-упор. В. Бобров. – Київ: Український центр вивчення історії Голокосту, 2018. – 156. Режим доступу: http://osvita.kby.kiev.ua/
 • Електронне видання «BIG KYIV», 29.09.2020. Режим доступу:http://surl.li/aavvf
Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Ілюстрація/світлина з теми Голокосту в Україні у роки Другої світової війни, інші медіа джерела з теми. Аркуші паперу А-4/А-5 та ручки на кожну групу. За потреби мультимедійне обладнання (комп'ютер, екран, проєктор).
Коментарі:

Якщо необхідно провести вправу в онлайн-режимі, то дотримуйтеся тих же кроків, що вказані в інструкції. Ілюстрацію у такому разі продемонструйте на екрані комп'ютера (іншого пристрою), об’єднайте учнів/учениць у групи за допомогою відповідних онлайн-застосунків (наприклад, сесійних залів сервісу Zoom тощо). Нотатки під час складання розповіді (за потребою) запропонуйте дітям зробити на своїх аркушах (один учасник/учасниця в кожній групі) або на будь-якій онлайн дошці (наприклад Padlet, Jamboard тощо).

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда