ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Хто це? Про кого розказує зруйнований архів XIX cтоліття?

Учасники/учасниці, базуючись на фактах, знаннях, різного роду писемних історичних джерелах, зображеннях формують елемент історичних портретів видатних осіб XIX cтоліття та “відновлюють порядок” у архіві, відкидаючи при цьому невідповідну або “фальшиву інформацію”.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Канівська гімназія імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: Практична робота до розділу "Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ–на початку ХХ ст."
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Сприяти усвідомленню, що кожне джерело інформації для будь-яких висновків має сприйматися критично, підлягати аналізу та перевірці.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- може зробити висновки, базуючись на аналізі інформації;

- використовує докази для підтвердження власної думки.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- на основі аналізу доступних джерел укладає словесний (або письмовий) історичний портрет мецената/-ки, діяча/-ки української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (на вибір учителя/учительки або учнів/учениць).

Тривалість вправи: 20 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Крок 1.Об’єднайте учнів/учениць у 5 груп методом простого розрахунку на 1, 2, 3, 4, 5.

Крок 2. Повідомте учням/ученицям про те, що:

- їхнім завданням буде відновити порядок у архіві, в якому відомості про окремих історичних осіб перемішались;

- кожна група буде упорядковувати матеріали, що стосуються усіх запропонованих осіб.

Крок 3. Роздайте на кожну групу підписані портрети історичних діячів/-ок (розріжте роздатковий матеріал), матеріали щодо діяльності яких мають відібрати діти (як варіант, портрети можна не підписувати, а попросити учнів/учениць установити особу самим, якщо на попередніх уроках діти бачили ці портрети) (Додаток 1).

Крок 4. Наголосіть учням/ученицям, що результатом їхньої роботи має бути не лише підбір матеріалів, що стосуються даних осіб, а виступ-аргументація на 2 хвилини, чому саме відібрані матеріали “потрапили на полицю”, яка стосується того/тієї чи іншого/іншої діяча/-ки.

Крок 5. Повідомте учням/ученицям про те, що:

- можливо, “зловмисники” підкинули в архів неправдиві відомості про ту чи іншу особу, тож необхідно ретельно вивчати всі запропоновані документи, які, на їхню думку, стосуються  життєвого і творчого шляху діяча/-ки;

- варто перевіряти сумнівну інформацію у надійних джерелах (наприклад, на сайті Українського інституту національної пам’яті https://uinp.gov.ua/).

Крок 6. Попросіть учнів/учениць звернутися до матеріалів (розріжте роздатковий матеріал), які лежать у них на столі і відсортувати потрібні (Додаток 2). Повідомте, що на сортування, перевірку і підготовку аргументівце у них є 5 хвилин .

Крок 7. Методом простого жеребкування визначте почерговість виступу кожної групи.

Крок 8. Наголосіть учням/ученицям на тому, що під час виступу слухачі/слухачки не можуть коментувати або заперечувати доповідачеві/-ці.

Крок 9. Організуйте презентацію-виступ груп: одна група - один/-а представник/-ця, а інші групи звіряють інформацію зі своїми напрацюваннями.

Крок 10. Проведіть обговорення. Запитання для дебрифінгу:

  • Які почуття, емоції викликала вправа на етапі підбору матеріалів?
  • З якими результатами інших груп ви не погоджуєтеся та дібрали іншу інформацію?
  • Чому саме сталися або могли статися помилки у відборі інформації?
  • Що саме, на вашу думку, допомогло вам справитись із завданням?
  • На що саме ви спирались у процесі відбору інформації?
  • Яка інформація видалась вам сумнівною або такою, що вимагала перевірки? Чому?
  • До яких джерел додаткової інформації ви б ще звернулись, щоб перевірити правильність підібраної інформації?
  • Які наслідки для сучасного суспільства має поширення неправдивої історичної інформації?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці усвідомлюють важливість критичного сприйняття та аналізу історичної інформації та необхідність перевірки сумнівної інформації з надійних інформаційних джерел. Діти розуміють, що інформаційна грамотність є важливою життєвою компетентністю в сучасному світі.

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Компетентності для демократії: 60 вправ для розвитку та оцінювання ставлень, умінь і знань. - Видання друг (вправа «Частини головоломки» ст. 55).

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Облаштування класної кімнати: стільці мають бути розміщені острівцями для 5 груп або стояти навколо 5 столів; на дошці прикріплені портрети Пулюя, Лисенка, Заньковецької, Крушельницької, Мечнікова; скотч (для розміщення під портретами відібраної інформації).
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда