ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Маленькі кроки задля сталого розвитку

Вправа сприяє усвідомленню, особистої відповідальності за внесок у сталий розвиток.

Учасники/учасниці, базуючись на фактах, розв'язуючи завдання на відсоткові розрахунки та обчислення площі прямокутника, визначать власні кроки, які сприятимуть екологічній сталості.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Комунальний заклад «Верхівцевський заклад загальної середньої освіти №2» Верхівцевської міської ради»
Предмет: Математика
Тема уроку/години спілкування: Задачі на відсоткові розрахунки. Складні відсотки
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Проаналізувати екологічну ситуацію на Землі, створену людиною, математично розрахувати наслідки недбалого ставлення до природи та прийти до розуміння особистої відповідальності кожної людини за збереження навколишнього середовища.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Знання та критичне розуміння світу
Додаткова/і складова/і компетентності: Відповідальність, Аналітичне та критичне мислення
Очікувані результати:

Учень/учениця:

 • свідчить, що він/вона бере відповідальність за свої вчинки;
 • може оцінити вплив суспільства на природне середовище з погляду споживання ресурсів та використання синтетичних матеріалів;
 • може критично осмислювати ризики, пов’язані зі шкодою для довкілля;
 • може зробити висновки, базуючись на аналізі інформації;
 • здатен/-а визначити причинно-наслідкові зв'язки в матеріалі, які аналізує.
Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

 • знає складники концепції сталого розвитку;
 • характеризує екологічні проблеми, аналізує причини їх виникнення;
 • розв'язує задачі на відсоткові розрахунки;
 • усвідомлює важливість активної участі та відповідальності збереження навколишнього середовища.
Тривалість вправи: 30 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Підготовка  до вправи: наголосіть про екологічній складовій у концепції сталого розвитку. Запропонуйте учням/ученицям озвучити глобальні екологічні проблеми людства.

 1. Об’єднайте учнів та учениць у малі групи по 3-4 особи за допомогою геометричних фігур (трикутник, квадрат, коло, ромб, трапеція) .
 2. Роздайте групам картки з ситуацією №1, питанням до неї та темою для обговорення (Додаток №1).
 3. Роздайте картки “Деякі факти про споживання води людиною” (Додаток №2).
 4. Роздайте групам картки із завданням №1 (Додаток №3).
 5. Роздайте групам картки із ситуацією №2, питанням до неї та темою для обговорення (Додаток №4).
 6. Роздайте картки “Деякі факти про використання пластикових пакетів людиною” (Додаток №5).
 7. Дайте групам картки із завданням №2 (Додаток №6).
 8. Проведіть обговорення  (10 хвилин):
 • Які проблеми ви можете озвучити, коли бачите результати розв'язків 1 та 2 завдання?
 • Які емоції ви відчуваєте, коли обговорюєте глобальні екологічні проблеми?
 • Які приклади дієвих кроків у сучасному суспільстві ви знаєте, для зменшення техногенного навантаження на довкілля?
 • Прокоментуйте важливість даних маленьких  кроків для збереження кожною людиною навколишнього середовища?
 • Що означає “думай глобально, дій локально”?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учні/учениці усвідомлюють можливість математичного розрахунку результатів власного раціонального природокористування, особисту відповідальність за збереження  навколишнього середовища під час використання ресурсів природи та використання полімерів; знають про відповідальність за свою поведінку.

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Український переклад: Наскрізні компетентності для демократії: 60 вправ для розвитку та оцінювання ставлень, умінь і знань. Видання друге© Європейський центр ім. Верґеланда, травень 2019, ст. 109.

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Облаштування класної кімнати: 5 стільців навколо столів для п’яти груп. Матеріали: ножиці (одні на групу), папір А4 (4 аркуші на групу), маркери, різнокольорові паперові геометричні фігури (трикутник, квадрат, коло, ромб, трапеція) по 5 штук кожної, надписи на дошці “Крок №1- Вода” та “Крок №2- Пакети”.
Коментарі:

Вправу можна також використати на уроці географії в 9 класі з теми "Сталий розвиток - стратегія людства на ХХІ століття".

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда