ewc ce

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Обговорення малюнка

Вправа сприяє усвідомленню важливості в житті людини, суспільства та держави таких якостей, як чесність, толерантність, повага тощо.

Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Великоновосілківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Великоновосілківської селищної ради
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: Богдан Хмельницький - людина, полководець і державний діяч
Клас: 8
Мета вправи/заняття: Через призму історичної постаті Б.Хмельницького поглибити розуміння значення в житті людини, суспільства, держави таких якостей, як толерантність, повага, чесність тощо.
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Додаткова/і складова/і компетентності: Уміння самостійно вчитися, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

Учень/учениця:

 • використовує докази для підтвердження власної думки;
 • можу аналізувати альтернативні погляди;
 • користується більше ніж одним джерелом інформації перед ухваленням рішення;
 • критично роздумує над минулим досвідом із метою забезпечення прогресу у майбутньому.
Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

 • може обґрунтувати власні судження про державотворчу та військово-політичну діяльність Богдана Хмельницького, його сподвижників;
 • аналізує діяльність Б.Хмельницького, слабкі та сильні сторони його політики.
Тривалість вправи: 45 хвилин
Інструкція для проведення вправи:

Організаційний момент (3 хвилини)

Запросіть дітей до класу та запропонуйте обрати фішки одного кольору та форми. На зворотному боці фішки є назва події національно-визвольної війни (далі - НВВ), поясніть, що діти мають сісти в групи за назвами цих подій.

Мотивація (10 хвилин)

Після того, як усі займуть свої місця, попросіть прокоментувати ту подію НВВ, яку діти витягли на фішках за запитаннями (запитання потрібно розмістити на дошці):

 1. До якого періоду НВВ відноситься ця подія/події?
 2. Яка історична постать/постаті, крім Б. Хмельницького відіграла/ відіграли роль в цій події/подіях?
 3. Яке значення мала ця подія/події у перебігу НВВ?
 4. Позначити на мапі місце події/подій.

Основна частина (15хвилин)

Поясніть, що НВВ безпосередньо пов’язана з постаттю Б. Хмельницького і навіть в назві завжди використовують НВВ під проводом Б. Хмельницького. Додайте, що діти, напевно, вже сформували про нього своє враження, як про політика, дипломата та державного діяча. Запропонуйтеучням/ученицям ознайомитись (прочитати) з висловлюваннями сучасників/-ць. Надайте групам однакові історичні джерела про Б. Хмельницького (Додаток 2).

На екрані (дошці) продемонструйте малюнок (Додаток 1). Поясніть, що групи мають на аркушах одного кольору написати ті якості, які притаманні Б. Хмельницькому, а  на аркушах іншого кольору - риси, які не притаманні, та пояснити свою думку за допомогою джерел або інших історичних фактів. Зверніть увагу: дітям потрібно сказати, якщо вони не погоджуються з думкою з джерел, аргументувати та довести свою думку фактами.

     Узагальнення (12 хвилин)

Розділіть дошку на дві частини: І частина – «Якості, притаманні Б. Хмельницькому», ІІ частина –  «Якості, які не притаманні Б. Хмельницькому».

Працюйте з І та ІІ частиною одночасно. Називайте по черзі якості, групи мають піднімати вгору зелені сигнальні картки, якщо вважають, що така якість притаманна історичній постаті, якщо - ні, то червоні картки. Попросіть учнів/учениць коментувати, чому вони так вважають та наводити приклади з історичних джерел.

       Дебрифінг (15 хвилин)

  Проведіть обговорення за допомогою таких запитань:

 1. Які якості співпали в групах найбільше? Як ви думаєте, чому? 
 2. Які труднощі виникали при визначенні тих чи інших якостей? Що допомогло або, навпаки, завадило виконати цю роботу?
 3. На що саме ви звертали увагу під час обговорення свого вибору?
 4. Яка ваша думка про Б. Хмельницького як політика, державного діяча та людину?

Зверніть увагу дітей на сам малюнок і акцентуйте на назві «Бюро знахідок». Організуйте дискусію за такими запитаннями:

 1. Як ви думаєте, чому саме така назва малюнка?
 2. Які людини ви маєте, а які вам ще потрібно в собі розвинути?
 3. Який сенс мають якості у вашому житті?
 4. Спрогнозуйте, що може статися в суспільстві, якщо всі загублять ці якості, і вони так і залишаться в «Бюро знахідок»?
 5. Назвіть вашого/-у сучасника/-цю, який/-а володіє такими якостями і приклади, як ці якості ним/нею було проявлено?
Підсумок за результатами проведення вправи:

На прикладі історичної постаті Б. Хмельницького діти прослідковують, яким якостями має володіти людина для досягнення мети у майбутньому; розуміють, наскільки важливі ці якості для існування суспільства та держави в цілому; усвідомлюють, до яких наслідків може призвести ситуація, коли такі якості, як толерантність повага, чесність зникнуть та залишаться забутими.  

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

«Наскрізні компетентності для демократії» 60 вправ для розвитку та оцінювання ставлень, умінь і знань  - видання друге (вправа «Обговорення малюнка» с.69-70).

Коментарі:

Важливо:

 • На дошці (проєкторі) демонструється малюнок (Додаток 1). У класі розставлені парти (столи) для формування п’яти груп (кількість може змінюватись в залежності від кількості дітей у класі).
 •  Назви груп потрібно розписати за подіями НВВ (наприклад: походи 1648 р., Зборівська компанія, Берестечко, Переяславська рада, Віленське перемир’я).
 •  Назви груп мають бути написані на партах. На партах лежать аркуші А4, поділені на три частини вздовж (кількість аркушів має відповідати кількості якостей, зображених на малюнку, наприклад: 12 жовтого кольору та 12 рожевого), маркери та джерела про Б.Хмельницького (Додаток 2). Джерела потрібно роздрукувати у такій кількості, щоб могли користуватися хоча б кожні два/дві учасники/-ці групи (якщо в групі 4 учні/учениці – 2 екземпляри і т.д.), так задіяні у роботі будуть всі.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

partners logos

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив” та Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom logo2

© 2023 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда