ewc ce

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку вправ заявленій тематиці.

Фільтр

"Очікується оновлення"

П.І.Б. автора: Шатило Галина
E-mail автора: gala.shatylo@gmail.com
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Канівська гімназія Імені Івана Франка
Предмет: математика
Тема уроку/години спілкування: Способи подання статистичних даних та їх обробка
Клас: 9
Мета вправи/заняття: Поглибити розуміння необхідності забезпечення умов для саморозвитку й самовираження жінки й чоловіка як рівних у правах, свободах, обов’язках та відповідальності на основі аналізу статистичних даних
Форма/метод роботи: групова робота
Ключова складова громадянської компетентності: Визнання цінності демократії
Додаткова/і складова/і компетентності: Аналітичне та критичне мислення, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

Висловлює думку про те, що до всіх громадян треба ставитися однаково та неупереджено, відповідно до закону.

Може критично осмислювати докорінні причини порушень прав людини, зокрема, роль стереотипів та упереджень у процесах, що призводять до порушень прав людини.

Може зробити висновки, базуючись на аналізі інформації.

Навчальні результати з програми навчання:

Розв’язує задачі, що передбачають подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків. Розуміє значення кількісних показників при характеристиці суспільства і його розвитку

Тривалість вправи: 30-35 хв
Інструкція для проведення вправи:
  1. Оголошення теми: Способи подання статистичних даних.
  2. Об’єднання учнів у 4 групи  (лічилка «Зима-весна-літо-осінь»).
  1. Робота в групах. Кожна група отримує завдання, в якому треба проаналізувати результати статистичних досліджень стосовно гендерної рівності. Дані подані в різному вигляді (таблиця, діаграма, графік, текст). (Додаток1.)
  2. Презентація. Кожна група представляє результати своєї роботи.

       5. Загальне обговорення.

Питання для обговорення:

- Чи легко було читати інформацію? Чому?

- Яка форма подання статистичних даних найзручніша для сприйняття?

-  Що нового дізналися для себе?

- Який висновок можна зробити, проаналізувавши подані дані?

      6. Мозковий штурм стосовно розуміння поняття «гендерна рівність»  (вчитель з'ясовує розуміння учнями поняття та узгоджує його сутність).

      7. Робота в групах. Групам пропонується розглянути картки з твердженнями (Додаток 2.). Потрібно обрати з них три, з якими вони хотіли б попрацювати. Розглядаючи картки, групи мають подумати над запитаннями:

Чи є ці твердження упередженнями або стереотипами? чому?

-  Чи є вони проявами гендерної нерівності? Чому?

- Наскільки змінилися чи не змінилися переконання з плином часу?

-  Уявіть, що будуть думати з цього приводу ваші діти та онуки?

     8. Загальне обговорення за пропонованими запитаннями. Під час обговорення можна скористатись додатковою інформацією (Додаток 3.)

     9. Підведення підсумків:

Вчитель  пропонує відповісти на запитання: Що необхідно зробити кожному, щоб подолати свої стереотипи?

Вчитель надає пораду-коментар за допомогою схеми «Сходинки подолання стереотипів» (Додаток 4.). Схема проектується на екран.

Підсумок за результатами проведення вправи:

Основна шкода від суспільних стереотипів полягає в тому, що вони зводять штучні кордони мислення людини, і, відповідно, обмежують можливості для її діяльності виключно бажаними для суспільства варіантами. Жодні стереотипи не повинні сприяти упередженому ставленню до інших людей. Незалежно від статі всі  люди мають володіти однаковими  правами  та можливостями для їх реалізації.

Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Посібник з освіти в галузі прав людини за участі молоді «КОМПАС» ("Планується оновлення"), с.246

Ключові слова: цінність демократїї, гендерна, рівність, статистика, алгебра
Коментарі:

Задачі містять реальні статистичні дані. Вчителям математики рекомендується періодично оновлювати дані задач.

Вправа сприяє усвідомленню того, що  жодні стереотипи  та упередження не можуть стояти на заваді реалізації  фундаментальних прав людини.

Учасники/учасниці, базуючись на фактах, досвіді, цінностях: складають схему подолання стереотипів

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2020 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда