ewc ce

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку вправ заявленій тематиці.

Фільтр

«Опади»

Вправа сприяє формуванню критичної самооцінки для співставлення учнями/ученицями своїх минулих і теперішніх результатів, виявлення власних потенційних можливостей.

П.І.Б. автора: Чайдак Людмила Вікторівна
П.І.Б. співавторів (місце роботи): Королюк Світлана Вікторівна (ПОІППО імені М. В. Остроградського)
E-mail автора: chaidak.2019@gmail.com
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Кременчуцький ліцей №10 "Лінгвіст" Кременчуцької міської ради Полтавської області
Предмет: інформатика
Тема уроку/години спілкування: Зберігання інформації. Кодування інформації.
Клас: 4
Мета вправи/заняття: Розвиток навичок самооцінювання, мотивації навчання, формування екологічної свідомості з метою захисту довкілля та клімату планети
Форма/метод роботи: індивідуальна робота
Ключова складова громадянської компетентності: Знання самого себе та критична самооцінка
Додаткова/і складова/і компетентності: Впевненість у собі, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

Учень/учениця:

- може критично подивитися на себе з різних точок зору;

- висловлює впевненість, що може працювати ефективно;

- може критично осмислювати ризики, пов’язані з шкодою для довкілля.

Навчальні результати з програми навчання:

Учень/учениця:

- має уявлення про те, що людина може здійснювати різні дії з інформацією; про передавання, зберігання, кодування інформації; про носії інформації

- перетворює інформацію: з текстової та числової форми в графічну за допомогою поданих учителем/учителькою шаблонів;

- описує способи та наводить приклади кодування і декодування інформації;

- розуміє, що інформацію можна зберігати, опрацьовувати та передавати на великі відстані в закодованому вигляді.

Тривалість вправи: 10-15 хв.
Інструкція для проведення вправи:

Перший етап. Що таке самооцінка.

Самооцінка- це оцінка особистістю самої себе, своїх якостей, здібностей і місця серед інших людей. Самооцінка здійснюється через спостереження за собою, своїми вчинками, ставленням до себе з боку навколишніх, аналіз своїх почуттів і переживань, мотивів і вчинків, досягнень і невдач, а також через порівняння себе з іншими людьми.

Наші знання як опади. Вони можуть бути:

«тверді» - град – «я знаю», «я вмію», «я зроблю», 

«слизькі» знання – дощ – «щось не знаю», «знаю, але не вмію», «є прогалини в знаннях», сніг «може розтанути» – «знаю», але «недостатньо», «розумію», але «невпевнений», «треба більше працювати»;

роса – «вивчив, отримав оцінку і забув», «зробив, отримав оцінку і забув»;

водяна пара (може випасти опадами «дощ», «сніг», «град», «роса») – «знав-забув-згадав».

Опади – процес, коли «водяна пара» в небі утворює краплі й випадає на землю у вигляді «дощу», «снігу», «снігу» з «дощем» або «граду».

Другий етап. Самооцінювання.

Завдання: Учні оцінюють себе, свої знання, вміння і навички з теми «Інформаційні процеси»(Інформатика. 5 клас) за поданим переліком (Додаток 4):

Я розумію, що таке інформація.

Я знаю, що людина отримує відомості про навколишній світ за допомогою органів чуття.

Я знаю, що інформація передається за допомогою повідомлень.

Я можу назвати інформаційні процеси і навести їх приклади.

Я розумію, як здійснюється пошук повідомлень.

Я можу пояснити, як люди передають повідомлення.

Я можу навести приклади опрацювання повідомлень.

Я можу порівняти, як люди зберігали повідомлення колись та зберігають їх тепер.

Я розрізняю пристрої для підтримки різних інформаційних процесів.

Я можу навести приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності та в навколишньому світі.

Кожний вислів із заданого переліку учень./учениця кодує у вигляді «опадів»-карток, які учні відповідно рівню обирають серед інших і приклеюють їх під хмарою.

Третій етап. Підведення підсумків

Слово вчителя до учнів.

Погода – це стан атмосфери окремої місцевості, який характеризується сукупністю метеорологічних особливостей на певний час. Поняття "погода" включає шість основних показників: температуру повітря, атмосферний тиск, швидкість, силу і напрям вітру, вологість повітря, хмарність та опади. Саме хмарність і опади дали вам можливість виставити  оцінку вашим знанням, вмінням і навичкам із теми, яку ми вивчаємо.

Обговорення:

  1. Якою «погодою» ви б могли порадувати нас на даний момент?
  2. Наскільки критично ви оцінювали свої знання, вміння й навички?
  3. Які дії з інформацією ви здійснили під час виконання цієї вправи? Яку інформацію і яким чином ви перетворювали?
  4. У який спосіб відбулося передавання, зберігання, кодування інформації?
  5. Якими носіями інформації ви скористалися?
  6.  Що нового дізналися під час виконання цієї вправи?
Підсумок за результатами проведення вправи:

Учень/учениця: навчиться здійснювати адекватну оцінку способам і результатам своєї пізнавальної діяльності, що сприяє її мотивації; матиме навички екологічної свідомості щодо захисту довкілля та клімату планети.

Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Погода. Характеристика складових погоди.

https://pidru4niki.com/15060913/geografiya/pogoda_harakteristika_skladovih_stanu_pogodi

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Вирізані з кольорового паперу «опади» з наліпками із зворотного боку: малі (роса) і великі краплі (дощу), сніжинки (сніг), град (білий круг), пара – хмари. Таблиця «Оціни свої знання і вміння»
Коментарі:

Корисні джерела:

 

http://kt-energy.com.ua/projects/klimatychni-krapli/#tab-5

Лісова С. Вплив самооцінки учнів на успішність навчального процесу // Рідна школа. – 2000. – № 12. – C. 36-38

Максименко Л. М. Формування мотивів та самооцінки в учнів // Психологічна газета. – 2005. № 7. – C. 12-15

Лісова Ольга Олександрівна. Комунікативні способи спілкування. Вербальне та невербальне спілкування. https://vseosvita.ua/library/rozgornutij-plan-konspekt-uroku-komunikativni-sposobi-spilkuvanna-verbalni-ta-neverbalni-zasobi-spilkuvanna-217351.html

Навички самоусвідомлення та самооцінки

http://llt.multycourse.com.ua/ua/page/22/80

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2020 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда