TEWC CoE 2 correct 

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Щоб обрати - треба знати (Політичні партії Західної України кінця XIX - початку XX століття)

Вправа вчить аргументовано доводити свою думку, детально  аналізувати  і розуміти ідеї програм  політичних партій на прикладі перших західноукраїнських УНДП і УСДП, формує відповідальність  свідомого виборця, а також “прокачує” навички роботи в команді та комунікацію між учасниками.

Так: Апробована в рамках Програми
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей, м.Чернівці
Освітня галузь: Громадянська та історична
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: Програмні ідеї політичних партій західноукраїнських земель кінця ХІХ - початку ХХ століття
Клас: 9
Мета вправи/заняття: максимально наблизити учасників навчання до реального життя та навчити їх аналітичному мисленню, що дозволяє сформувати з учнів/учениць свідомого виборця, який вміє аргументовано доводити свою думку,
Ключова складова громадянської компетентності: Аналітичне та критичне мислення
Додаткова/і складова/і компетентності: Повага до людської гідності та прав людини, Громадянська свідомість, Відповідальність, Впевненість у собі, Аналітичне та критичне мислення, Вміння слухати та спостерігати, Мовні, комунікативні вміння та багатомовність, Уміння співпрацювати, Знання та критичне розуміння світу
Очікувані результати:

Учень/учениця:

 • пояснює причини і приводи, результати і наслідки історичних подій, явищ, процесів, використовуючи відповідні поняття і терміни (ДСБСО[9 ГІО 1.3.2-1);
 • спираючись на логіку причинно-наслідкових і просторових зв’язків, прогнозує подальший перебіг подій, явищ, процесів та оцінює можливі зміни ((ДСБСО[9 ГІО 1.3.2-2]);
 • виявляє готовність взаємодіяти та працювати з іншими людьми (Рамка КДК, том 2);
 • дає можливість іншим висловлювати думку (Рамка КДК, том 2);
 • може зробити висновки, базуючись на аналізі інформації (Рамка КДК, том 2);
 • демонструє, що зважає на ризики та/або можливості певного вибору, перш ніж ухвалити рішення(Рамка КДК, том 2).
Критерії успіху для учнів / учениць: я розумію, як можна отриману інформацію на уроці співставити з реаліями сьогодення; я вмію аргументовано доводити свою позицію; я вмію опрацьовувати документи та робити аналітичні висновки на основі здобутої інформації; я вмію працювати в команді та приймати рішення як виборець/виборниця.
Тривалість вправи: 30 хв.
Інструкція для проведення вправи:

Вправа з елементами рольової гри

Етап І. Ознайомчий. Створення робочих груп (3 хв.)

 • Крок 1. Повідомте учнів/учениць, що для даної вправи їм необхідно побути в ролі членів перших західноукраїнських партій та їх виборців (до 1 хв.)
 • Крок 2. Дозвольте учням/цям довільним способом обрати ролі за картками, які варто роздрукувати перед початком уроку та залишити на першій парті (див. Додаток №1) (2 хв.)

Етап ІІ.  Робота у групах (8 хв.)

 • Крок 1. Запропонуйте учням/цям об’єднатися у три групи відповідно до ролей, які вони обрали (1 хв.):
 • Група №1. – учасники УНДП (Є. Левицький, І. Франко, В.Охримович, В.Будзиновський) - 4 учнів;
 • Група №2. -  учасники УСДП (Ю. Бачинський, М. Ганкевич, С. Вітик, Я.Остапчук) - 4 учнів
 • Група №3. - виборці  партій  до Галицького сейму  – (5 - 8 учнів). 
 • Крок №2. Роздайте друкований текст із програми діяльності двох партій кожній групі окремо (див. Додаток №2) та запропонуйте прочитати  готовий матеріал  у своїх групах (2 хв.)
 • На основі розданих текстових фрагментів та знань з попереднього уроку,  запросіть учнів/учениць стисло занотувати на аркуші паперу аргументи, які кожен член своєї групи (політичної партії) зазначить для презентації перед виборцями (5 хв.). 
 • Коментар: зверніть увагу учнів/учениць на тому, що вони мають дотримуватися принципів, які випливають з ролі своєї групи та кожного учасника зокрема, а також на тому, щоб учні перших двох груп розуміли, що якість їхніх  переконань та аргументів впливає на рівень довіри виборців та їхній вибір. 
 • Крок №3. Зверніться до учнів, які обрали роль виборців і зазначте, що їх завдання полягає в тому, аби  уважно послухати передвиборчі ідеї двох партій та не боятися ставити запитання, оскільки їм доведеться взяти участь у виборах, та проголосувати лише за одну партію, яка пройде до Галицького сейму.

Етап ІІІ. Презентація. Вибори. (12 хв)

 • Крок №1. Запросіть учасників першої  та другої групи (партій) по черзі підходити до фліпчарту та ознайомити всіх виборців зі своїми програмними ідеями (8 хв: по 4 хв. на кожну групу).
 • Крок №2. Запросіть  учасників третьої групи (виборців) поставити запитання до членів партій (4 хв).
 • Крок №3. Роздайте виборцям (третій групі) стікери для голосування та попросіть написати лише одну з двох партій, яка на їхню думку повинна ввійти до Галицького сейму. Зверніть увагу виборцям не просто на важливості їхнього вибору, але і на тому, що це їхнє майбутнє та майбутнє їхньої країни.

Підсумок за результатами проведення вправи:

Етап ІV.  Підсумки. Дебрифінг (7 хв.)

 1. Наскільки, на  вашу думку, вдалось реалізувати принципи ідей групи? 
 2. Чи важливо для вас,  і чим саме,  розуміти та приймати  рішення від імені народу ? 
 3. Наскільки важливо, на вашу думку, розуміти ідеї та мету політичних партій самим виборцям?
 4. Які емоції переважали у роботі вашої групи?
 5. Наскільки легко/важко було мислити з позиції і ролі вашого персонажа?
 6. Який етап вправи був для вас найцікавішим?
Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:
 1. Рамка компетентностей для культури демократії / Том 2/ Рада Європи, “Центр освітніх ініціатив”. Львів, 2018. URL: https://drive.google.com/file/d/1vn4ZIxCklCXRdIGQAzrfS4SOAxkaxmPc/view?usp=sharing 
 2. Державний стандарт базової середньої освіти. Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text .
 3. Фото для додатків з мережі інтернет у вільному доступі.
Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Облаштування класу: столи-парти розташовуються для роботи в трьох групах (4-8 осіб). Необхідне обладнання, матеріали: 3 аркуші паперу формату А4, стікери одного кольору, маркери, фліпчарт.
Опис вправи для проведення в онлайн форматі:

Вправу можна реалізувати під час синхронного навчання в Zoom:

 • поясніть учням/ученицям суть вправи з елементами рольової гри;
 • самостійно об'єднайте учнів/учениць у три групи та здійсніть групову роботу за допомогою функції Сесійні зали (автоматично або вручну);
 • надайте учням/ученицям можливість свої ідеї презентувати за допомогою інтерактивної дошки Jamboard;
 • проведіть  голосування  для третьої  групи  за допомогою сервісу Mentimeter, для цього підпишіть  назви двох партій, щоб учні/учениці мали змогу обрати відповідну партію.
 •  проведіть дебрифінг вправи за допомогою сервісу  Mentimeter.
Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

logos foot 2024

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив”, Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” та Благодійним фондом "SaveEd" за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom coi whitesavED logo white transparent

© 2024 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда