TEWC CoE 2 correct 

Вхід

E-mail *
Пароль *
Пам'ятати мене

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

«Three Ps» на сторінках Конвенції ООН про права дитини

Вправа розширює обізнаність здобувачів освіти змісту міжнародного правового документа Конвенції ООН "Про права дитини", шляхом згрупування її правозахисних статей за трьома категоріями, які часто називають «Три П» (англ. «Three Ps» — participation, protection, provision), тобто категорії  Захисту, Забезпечення та Участі. Вправа розвиває вміння знаходити та виокремлювати потрібну інформацію, працювати у групі.

 

Так: Апробована в рамках Програми
Застосування вправи: На уроці
Повна назва закладу/установи/організації, в якій Ви працюєте: Херсонська гімназія 14 Херсонської міської ради
Освітня галузь: Громадянська та історична
Предмет: Історія
Тема уроку/години спілкування: Дотримання прав людини. Захист прав дитини
Клас: 5
Мета вправи/заняття: сприяти усвідомленню, що кожна дитини має право на саморозвиток та зростання, а також право на піклування зі сторони дорослих, що юридично закріплено у міжнародному документі “Конвенції ООН про права дитини”.
Ключова складова громадянської компетентності: Повага до людської гідності та прав людини
Додаткова/і складова/і компетентності: Визнання цінності демократії, Громадянська свідомість, Уміння співпрацювати
Очікувані результати:

пояснює базові права людини, зокрема дитини, і механізми їх реалізації та захисту у державі [6 ГІО 5.2.1]

 • Стверджує, що суспільство має поважати і захищати специфічні права дітей.
 • Може пояснити значення основних політичних понять, включаючи демократію, свободу, громадянство, права та обов’язки.
 • Може пояснити, чому кожен зобов’язаний поважати права інших.
Критерії успіху для учнів / учениць: я знаю основні права дитини, які закріплені у Конвенції ООН про права дитини; я пояснюю важливість юридичного закріплення прав дітей у повсякденному житті; я аналізую свої права й обов'язки та оперую статтями Конвенції ООН про права дитини; я вмію співпрацювати з іншими щодо виконання поставлених завдань.
Тривалість вправи: 30 хв.
Інструкція для проведення вправи:

І етап 20 хв.

І.1.(2 хв) Поясніть здобувачам, що діти мають точно такі самі права, що й дорослі. Однак визнано, що діти потребують особливого піклування і допомоги, з цієї причини вони також мають «свій» договір про права людини — Конвенцію про права дитини (КПД). КПД включає 54 статті, в яких описаний повний і детальний спектр прав. Правозахисні статті Конвенції про права дитини можна згрупувати за трьома категоріями, які часто називають «Три П» (англ. «Three Ps» — participation, protection, provision), тобто категорії  Захисту, Забезпечення та Участі.

І.2.(1 хв.) Об'єднайте здобувачів у три групи (жовта, синя, зелена) за кольорами стікерів, які попередньо  приліпили під стільцем кожного. Учасники займають місця за столами, кожен стіл має кольорову позначку групи, та отримують:

 •  маркер для роботи, у кожної групи свій колір маркеру для виконання завдань на всіх етапах;
 • постер, створений ЮНІСЕФ до 30-річчя Конвенції про права дитини  Додаток 1;
 • ватман А3, заголовком якого є одна із категорій “три П” групи правозахисних статей КПД;
 • ножиці та клей.

І.3.  Метод “Літаючі плакати”(17 хв.): 

РОБОТА В ГРУПАХ (7 хв.): Завдання для кожної групи: створити колаж “Права дитини” вибравши  зображення статей у постері. Учасники групи обирають з постера зображення, які на їх думку відносяться до тієї категорії “три П” яку вони отримали:

ЖОВТА- Захист, що гарантує безпеку дітей і охоплює конкретні питання, такі як неприпустиме відношення, бездоглядність та експлуатація;

СИНЯ- Забезпечення, що охоплює особливі потреби дітей, такі як освіта та медичне обслуговування і т.д.;

ЗЕЛЕНА- Участь, що визначає здатність дитини, що розвивається, приймати рішення та брати участь у житті суспільства в міру дорослішання.

Важливо: якщо група не може визначити основу статті за зображенням можна скористатися Додатком 2 “Основні положення Конвенції ООН про захист прав дітей (переказані дітьми)”.

ЗНАЙОМСТВО З КОЛАЖАМИ ІНШИХ ГРУП (4 хв): На даному етапі поясніть дітям, що вони будуть передавати свої колажи по колу за годинниковою стрілкою, при цьому кожен колаж уважно аналізують та обговорюють вибір інших груп, кольором маркера своєї групи роблять поправки та пропозиції до змін  і обов'язково надають один загальний  фідбек через  “смайлики для оцінювання” Додаток 3, які оцінюють роботи за критеріями: 1) Дякуємо, ви чудово попрацювали. Все зрозуміло!; 2) Чудова робота, але ми трішки додали своїх пропозицій; 3) На жаль нам було недостатньо інформації від вас, але розберемося разом з цим питанням. 

 В результаті всі групи повинні опрацювати усі 3 коллажа. 

ПРЕДСТАВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ (6 хв): Представники кожної групи по черзі демонструють свій колаж всій аудиторії  та вказують на зауваження та пропозиції, які отримали від інших груп. 

ІІ етап 10 хв.

Дебрифінг:

Емоції та відчуття:

 • Трьома словами передайте свої емоції під час роботи у групі.
 • Що сприяло успішному результату роботи вашої групи?

Процес навчання (громадянська та предметна складова)

 • Чому суспільство має поважати та захищати права дітей?
 • У чому полягає необхідність виділяти права дитини окремим документом?

Питання пов'язані з власним досвідом:

 • Які приклади порушення прав дитини вам відомі у сьогоденні?
 • Який може бути  ваш особистий внесок для підтримки дотримання прав людини/дитини
Додаткові матеріали: Завантажити файл...
Роздаткові матеріали: Завантажити файл...
Використані джерела:

Рамка компетентностей для культури демократії: у 3 т. / Рада Європи. -  Європейський центр ім. Верґеланда, 2018. – Т. 2 : Дескриптори компетентностей для культури демократії. 

Інтернет джерела: https://www.unicef.org/ukraine/uk/convention

Необхідне обладнання/матеріали, облаштування класу, тощо: Облаштування класної кімнати: стільці мають бути розміщені колом для етапів загального обговорення, окремо підготовлені три столи для роботи у групах. Матеріали: ватман А3 (для кожної групи), маркери та стікери відповідного кольору групи (жовтий, синій, зелений), клей
Опис вправи для проведення в онлайн форматі:

Об'єднання у групу (сесійні кімнати) для виконання завдання, свій колаж створюють на дошці Jamboard у фреймі відповідного кольору групи на якій вже попередньо вчитель розмістив зображення з постера, група обирає лише ті які вважає правильними відповідно свого завдання.

Якщо ви помітили помилку, то виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

logos foot new

Програма реалізується у співпраці з Благодійною організацією “Центр освітніх ініціатив”, Всеукраїнським фондом “Крок за кроком” та Благодійним фондом "SaveEd" за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


krok za krokom coi whitesavED logo white transparent

© 2024 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда