ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Математика | 5 клас

Вправа сприяє розвитку цікавості та формує переконання, що майбутнє знаходиться в руках кожної людини. Діти замислюються, що кожна людина робить щодо цих питань; розуміють те, що активна громадянська позиція сприяє збереженню екосистеми, а...

Природознавство | 5 клас

У вправі учні та учениці досліджують кількість води, яку використовують члени родини вдома за добу, місяць, рік, ознайомлюються з факти про темпи зменшення кількості води на планеті та міркують про власні дії щодо ощадливого використання води у...

Фізика | 7 клас

Вправа спрямована на усвідомлення учнями та ученицями своєї ролі в житті суспільства, світу, цінності людини, відповідальності за використання досягнень науки, зокрема фізики для безпеки суспільства

Біологія | 9 клас

Учні та учениці працюють у невеликих групах. Використовуючи свої знання, вони прогнозують можливі варіанти розвитку подій, які пов'язані із спадковістю людини. Діти обговорюють відповідальність людини за власне здоров'я та майбутнє, толерантне...

Українська література | 7 клас

Дана вправа передбачає індивідуальну та групову роботу учнів/учениць задля вивченнюя різних сторін особистості, усвідомлення своєї унікальності.

Фізика | 9 клас

Вправу "Важливіше для кого?" адаптовано до предмету "фізика", для учнів та учениць 9-го класу під час повторення вивченого матеріалу. Дітям пропонується серед 12 фізичних законів обрати, на їхню думку, найважливіші. Під час обговорення діти працюють...

Фізика | 9 клас

Вправа спрямована на усвідомлення в учнів та учениць відповідальності за використання досягнень фізики для безпеки довкілля та життєдіяльності людини. Учасники та учасниці будують павутину фізичних відкриттів, обворюють негативні впливи...

Фізика | 8 клас

Життєдіяльність сучасної людини на кожному кроці потребує споживання енергії. Зазвичай людству енергії не вистачає, тому протягом свого існування воно накопичує знання щодо її економії. А це є особливо актуальним у наші дні. Отже, навчання про...

Інформатика | 9 клас

Учні/учениці аналізують винаходи, зроблені з урахуванням розвитку інформаційного суспільства, обговорюють вплив на життя людини та суспільства. Зокрема, складають каскад наслідків "Дерево проблеми: телебачення, комп'ютерну техніку, Інтернет",...

Хімія | 7 клас

Учні та учениці складають каскади наслідків, опрацьовуючи такі ситуації: Що, якщо б зникла прісна вода на Землі? Що, якщо б не охоронялися водні ресурси планети? Що, якщо б воду не очищували на водоочисних станціях? Що, якщо б скидали неочищену...

Українська мова | 8 клас

Суть вправи полягає у тому, що учні та учениці розглядають проблемне питання, займаючи позицію та обргунтовуючи свій вибір. Учитель/-ка має можливість організувати розгляд підстави, чому люди мають різні точки зору з важливих проблем, розвивати...

Математика | 5 клас

Вправа спрямована на розуміння людей з інвалідністю, їхніх прав та можливостей. Учні та учениці працюють з текстами Конвенції про права осіб з інвалідністю та Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,...

Математика | 7 клас

Під час цієї вправи учні та учениці повторюють вивчені геометричні фігури й одночасно розвивають вміння сприймати й передавати, а також та відтворювати інформацію. Крім того, діти перетворюватимуть один тип передачі інформації - графічний, у...

Фізика | 9 клас

Під час виконання вправи учні та учениці спробують побути на місці людей з порушеннями зору та відчути їхні емоції, почуття та потреби у процесі виконнаня певних завдань. Діти розмірковуватимуть над власною відповідальністю та відпвідальністю...

Природознавство | 5 клас

Форма проведення уроку – «лабораторія дослідження грунтів». Використавши яблуко як уявну модель Землі, учні та учениці імітують, що запаси ґрунту у світі не безмежні.

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда