ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Історія | 7 клас

Аналізуючи ідеї гуманізму раннього Відродження, учні/учениці вчаться працювати в групі, досягати порозуміння та налагоджувати співпрацю; розвивають уміння аргументувати свою думку.

Історія | 8 клас

Вправа передбачає роботу в групах, опрацювання текстів та занурення у тему через аналіз текстів та розкриття їх змісту для учасників/учасниць груп.

Історія | 6 клас

Учні/учениці працюють з "лінією часу" та знаходять докази того, що цінності, втілені у правах людини, є реакцією на потреби людей і на пошук справедливості.

Історія | 5 клас

Аналізуючи асоціації та спогади, що викликають пам’ятники, учні/учениці приходять до висновку, що меморіальні пам᾽ятники є засобом захисту прав людини через пам᾽ять.

Історія | 7 клас

Вправа передбачає роботу з текстом, ідентифікацію суспільних проблем та пропозиції кроків їх вирішення.

Фізична культура | 5 клас

Учні та учениці тренують навички командних гравців/-чинь. Вправа сприяє розумінню такого поняття як взаємозалежність.

Українська мова | 6 клас

Вправа орієнтована на усвідомлення учнями/ученицями важливості участі у процесі визначення голови класу/школи, його/її характеристик та позицій.

Географія | 8 клас

Вправа складається з роботи в групах з текстами, представлення та аргументації позиції, дискусії, що сприяє розумінню того, що свобода релігії та релігійної терпимості є базовими цінностями, а дискримінація та нетерпимість – негативне явище,...

Історія | 9 клас

Вправа складається з таких складових: - робота у двох командах, знаходження правильної відповіді на швидкість; - робота з картками та документами з метою розвитку навичок активної участі у громадському житті, впевненості у собі, уміння...

Географія | 7 клас

Вправа складається з роботи з текстами цитат, аналізу та обговоення, звернення до власного досвіду та вироблення пропозицій як протидіяти впливу упередженості. Вправа сприяє підведенню до розуміння рівності усіх людей незалежно від їх...

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда