ewc ce

Тулбокс для вчителів

Тулбокс - це збірка вправ та матеріалів для формування та оцінки громадянських компетентностей на різних предметах у школі та в рамках позаурочної і позашкільної програми. Всі вправи, викладені у Тулбоксі, розроблені або модифіковані вчителями-практиками, контактна інформація яких міститься у кожному доданому матеріалі. Заохочуємо всіх учителів ділитися своїми розробками з колегами і власноруч додавати матеріали до Тулбоксу, попередньо зареєструвавшись на нашій сторінці.

Європейський центр ім. Вергеланда і Програма "Демократична школа" не несуть відповідальності за якість викладених матеріалів, проте залишають за собою право здійснювати редагування тексту і перевірку відповідності вправ заявленій тематиці.

Фільтр

Основи здоров'я | 6 клас

Працюючи в групах учні вчаться аналізувати та виокремлювати, візуально відображати основні риси і звички особистості, які впливають на формування соціального статусу людини.

Іноземна мова | 9 клас

Під час виконання цієї вправи учні/учениці виражають свої погляди на окреслену проблему, продиктовану темою уроку. Аргументуючи свій вибір, діти паралельно покращують навики мовленнєвої практики, багатомовність, комунікативні навички, вчаться...

Українська література | 11 клас

У вправі учні та учениці беруть участь в грі, яка сприяє відчуттю приналежності як до більшості, так і до меншості, аналізують стратегії, які дають можливість потрапити до групи більшості, обговорюють, коли подобається бути частиною більшості, а...

Інформатика | 9 клас

Вправа сприяє формуванню в учнів та учениць комунікативних навичок, уміння взаємодіяти з іншими, розв’язання неоднозначних проблем.

Хімія | 9 клас

Вправа сприяє усвідомленню того, що кожна людина має право на охорону здоров’я та безпечне навколишнє середовище. Учасники/учасниці, працюючи над тезами, усвідомлюють цінність людського здоров’я та відповідальність людини за збереження...

Математика | 6 клас

Вправа сприяє усвідомленню того, що успішність будь-якого проекту, справи і навіть вправи може залежати не тільки від інтелектуальних здібностей виконавця/-иці (команди виконавців/-иць), а й від людей, які, на перший погляд, виконують зовсім інші...

Інформатика | 4 клас

Вправа сприяє формуванню критичної самооцінки для співставлення учнями/ученицями своїх минулих і теперішніх результатів, виявлення власних потенційних можливостей.

Інформатика | 4 клас

Вправа надає можливість компетентно користуватися інтернет-ресурсами, розвиваючи навички активної взаємодії під час роботи в групах, парах.

Українська література | 7 клас

Вправа сприяє усвідомленню, що кожна людина є особлива й неповторна, має власну індивідуальність, переконання та світогляд. Учасники/учасниці, базуючись на фактах, досвіді, створюють «квітку потреб», потім, аналізуючи оповідання, роблять...

Математика | 5 клас

Вправа сприяє розумінню того, що людина є частиною цілого, важливою та особливою для навколишньої дійсності; здатності розмірковувати над своїми зв'язками з іншими людьми; усвідомленню сенсу власного буття у світі. Діти записують слова на...

Українська література | 10 клас

Вправа сприяє усвідомленню, що кожна людина є особлива й неповторна, має власну індивідуальність, переконання та світогляд; має право на помилку та час на самовдосконалення.

Біологія | 8 клас

Учні та учениці уявляють наслідки використання новітніх технологій в життєвих ситуаціях та роблять відповідні висновки для збереження здоров’я.

Іноземна мова | 6 клас

Використовуючи дієслово to be в Present Simple, порядок слів у реченні, діти ідентифікують свої та інших риси характеру, міркують як їхні риси можуть допомогти жити разом. Вправа сприяє розумінню того, що незважаючи на те, що ми всі різні, ми одна команда.

Математика | 9 клас

Вправа сприяє усвідомленню того, що кожна людина має право на свободу думки; поглиблює розуміння механізмів демократичного голосування. Через вирішення математичних завдань учні та учениці знаходять способи розв’язання суспільно важливих...

ewc ce mo norw

Програма реалізується у співпраці з БО «Центр освітніх ініціатив» й ІСАР «Єднання»,
за підтримки Міністерства освіти і науки України та фінансується Міністерством закордонних справ Норвегії


logo footer 2 logo2

© 2022 Програма підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», Європейський центр ім.Вергеланда